Skip to main content
aktualitaHR days 2022

Kateřina Bělková: HR, business a workplace mediace

Mentorka: Kateřina Bělková

Téma: HR, business a workplace mediace

Mentoring: 13.10.2022   14:30 - 15:30

Kateřina je mediátora, expertka na komunikaci a profesionální vyjednávání a také zakladatelka Školy mediace. Je popularizátorka anglosaské mediace v České republice, kterou si osvojila při svém dlouhodobém pracovním pobytu v Londýně. Je zakladatelkou první a zatím jediné komplexní mediační kanceláře v České republice. Zabývá se výukou komunikace, profesionálního vyjednávání a mediace.

Motto: ,,Schopnost vyjednávat s ostatními lidmi bez třenic a hádek je výjimečnou kvalitou všech úspěšných lidí." Napoleon Hill

HR, business a workplace mediace

Mediace je jednou z nejmodernější a nejnovější komplexní disciplínou, která se v Česku neustále mohutně rozvíjí napříč celou společností a kontinuálně se specializuje do mnoha různých oborů, kde se profesionalizuje a integruje do mnoha procesů. Začíná se o ní konečně vědět a stává se populární a vyhledávanou službou.
HR a Workplace mediace intervenčně řeší ve firmách absolutně mlčenlivým a diskrétním způsobem věci jako je například: propouštění, vztahy na pracovišti, romantické vztahy, obtěžování na pracovišti, šikanu na pracovišti, konflikt nadřízený-podřízený, pracovní spory, konflikty mezi jednotlivci, neshody mezi týmy, spory mezi odděleními, firemní fraudy. Business mediace řeší obchodní spory, odběratelsko-dodavatelské vztahy a podstatně zlevňuje a zrychluje řešení sporu, kdy úspěšnost těchto mediací bývá přes 80%.
Obrovským benefitem je ochránění dobrých vztahů, ošetření rozbouřených emocí nebo dokonce předcházením možným budoucím frustracím. Mediační dovednosti by se měly stát neoddělitelným pracovním nástrojem každého manažera a personalisty. Proto nevázejte a přijďte na její mentoring, abyste objevili moderní trendy v managementu a HR řízení.

 

BPWCR je dlouholetou váženou partnerkou profesního veletrhu HR DAYS. Naše mentoringová zóna patří k nejvyhledávanějším. Je nám velkou ctí, že Vás i letos můžeme pozvat k mentoringovým stolům. Přijďte si popovídat nejen s HR profesionály na různá témata.