Skip to main content
aktualitaAWE Akademie

Iva Břízová: Vyjednávání s investorem slovy Dany Bérové

Inspirativní projev Dany Bérové mnohonásobně překonal plánované téma workshopu vyjednávání
s investorem. Nadčasové prostory pražského WPP Campusu pouze podtrhovaly význam cenných
zkušeností, které česká podnikatelka a investorka zmínila. Její charismatický a profesionální výkon
oslovil všechny zúčastněné. Dana Bérová sdílela klíčové principy vyjednávání, pro teoretické či
univerzální návody v diskusi nebyl prostor.

   

Spolu s dalšími studentkami Akademie pro začínající podnikatelky jsme se přesvědčily, že klíč k dosahování snů najdeme každá sama u sebe. Úspěch nejen ve vyjednávání spočívá v uvědomění si hodnot, priorit i cílů, ke kterým v životě směřujeme. K výzvám můžeme přistupovat jako k příležitostem a v každodenních situacích zlepšovat své komunikační i vyjednávací dovednosti.

Některé si psaly poznámky, jiné kladly otázky, všichni však se zájmem poslouchaly. Domnívám se, že
ty nejcennější poznatky však na list papíru zaznamenat nelze. Prezidentka Business & Professional Women CR Lenka Šťastná výběrem workshopu opět potvrdila, že Akademie pro začínající podnikatelky ČR není jen místem získaných informací, ale zejména prostorem pro rozvoj myšlení.

Impulsem k získání jiné perspektivy na osobní i profesní vztahy okolo nás byl také neobyčejný
výhled na Prahu. V přednáškovém sálu Nebe jsme navázaly nové kontakty a získaly praktické tipy
pro vedení obchodních schůzek.

   

Jak předcházet ukvapenému jednání či zaujmout investory? Možná tím prvním krokem ke zdárnému vyjednávání i naplňování našich vizí je získat odstup od povinností. Na chvíli se zastavit. Díky tomu můžeme věnovat čas kvalitní přípravě i rozvíjení obchodních strategií.

Měly bychom zůstávat pozornými ke správným okamžikům v businessu i v životě. Mít trpělivost rozvíjet naše slabé stránky a nebát se uplatnit ty, ve kterých vynikáme. Naučit se vyhodnocovat čas pro vykročení novým směrem. Na druhou stranu vědět, kdy musíme vytrvat a důsledně zastávat naše názory a hranice. Umět rozpoznávat šance a se zdravým sebevědomím pokračovat na cestě za našimi sny.

Iva Břízová, studentka Akademie pro začínající podnikatelky 2023