Skip to main content
aktualitaEqual Pay Day

02/2024 11. a 12. dubna vás srdečně zveme na největší událost o ženách v ČR

Srdečně vás zveme na 15. ročník prestižní mezinárodní konference Equal Pay Day.
Letošním tématem je PŘÍLEŽITOST.
11. a 12. dubna 2024
Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9
Dvoudenní akce, která propojuje byznys a společenská témata, je určena ženám a mužům, jednotlivcům i týmům, podnikatelkám a podnikatelům, lidem ve vrcholovém managementu, i těm, kdo mají na starosti lidské zdroje či oblast ESG. Zkrátka všem, kteří chtějí držet krok s dobou a vidí téma rovných příležitostí a společenské odpovědnosti jako klíčovou agendu pro současnost i budoucnost.

Co mi konference přinese?

Budete mít příležitost dozvědět se aktuální fakta, tváří v tvář se setkat se 100+ zajímavými osobnostmi z Česka i ze zahraničí, inspirovat se fungujícími příklady z praxe, a také se zapojit do podnětných diskuzí. A zároveň budete mít též příležitost pro váš růst.

Dva dny inspirace pro všechny

11. duben 2024

První den budeme naslouchat, diskutovat, inspirovat se a sdílet na konferenci vyznačující se unikátním formátem: svižná, autentická, bez prezentací a s množstvím užitečných příkladů a faktů.

12. duben 2024

Druhý den zapracujeme na osobním rozvoji v největší Mentoringové zóně v Evropě, FINdependence zone od Raiffeisenbank, wellbeing zóně a dalších, to celé pod hlavičkou Empower Day k posílení odvahy ke změnám.

👉 TIP! Do konce února si mezi vstupenkami vyberte balíček 1+1 na Empower Day při jehož zakoupení ušetříte 1 100 Kč.

Barbora Kroužková bude moderátorkou prvního dne konference

Novinářka a moderátorka Událostí a Událostí, komentářů na ČT1 a ČT24 se ujme role průvodkyně prvního, konferenčního dne Equal Pay Day. Sama se angažuje v oblasti veřejně prospěšných aktivit a v minulém roce obdržela Cenu Fóra dárců pro novináře za přínos pro filantropii. Dlouhodobě se zabývá též otázkou postavení mužů a žen ve společnosti, a tak bude během 15. ročníku konference mikrofon v těch nejpovolanějších rukách.

Barbora_Kroužková

Proč je Equal Pay Day stále potřeba?

Podle Global Gender Gap Index 2023, který hodnotí 146 zemí by při současném tempu změn Evropa dosáhla genderové parity za 67 let, v České republice dokonce za 131 let.
V porovnání s rokem 2022 si naše země pohoršila v hledisku rovného odměňování: klesli jsme ze 76. na 101. místo. Přitom například co se týče dosahovaného vzdělávání žen, tak jsme premianty.

Z těchto důvodů zahájila před 15 lety organizace Business & Professional Women CR kampaň #equalpay a od té doby nejen, že vede kampaň za narovnání pracovních příležitostí a odměňování pro ženy i muže, ale také soustavně boří mýty o nedostatku kvalifikovaných žen, o stereotypech mužské a ženské práce a hlavně vybudovala platformu, která prezentuje ženské vzory a umožňuje firmám, jednotlivcům i státnímu sektoru sdílet zkušenosti dobré praxe. Každoročně si pak na jaře připomínáme platovou nerovnost a vrcholem kampaně je dvoudenní konference Equal Pay Day, která od roku 2010 představila již přes 335 unikátních vystupujících žen (85 % vystupujících jsou právě ženy) a inspirovala přes 20 573 žen-mentees.

Pojďte s námi otevírat toto téma, aby se nůžky gender pay gap nadále nerozevíraly a naopak jsme postavení žen na pracovním trhu i ve společnosti posilovali.

Již nyní v tom úsilí nejsme samy, dlouhodobě nás podporuje řada jednotlivců a firem, mnohé opakovaně. Všem za tuto nepolevující podporu děkujeme.

Women's Empowerment Principles: Equality means business

Podle Gender Equality Indexu dosahuje v ČR podíl žen mezi členy představenstev největších kótovaných společností a dozorčích rad pouhých 21 %. V porovnání se zeměmi EU se tak ČR nachází na 20. místě. Spolu se 17,7% rozdílem v odměňování v neprospěch žen patříme na evropském kontinentu k těm horším.
Na sedmém mezinárodním setkání signatářů a podporovatelů Women's Empowerment Principles (WEPs) s podtitulem Rovnost znamená byznys se hovořilo především o tom, proč jsou změny tak pomalé a těžko se prosazují a jak přesvědčit ty, kteří mohou změnu urychlit. Panelovou diskuzi vedla Radmila Pinkavová Jirkovská, která se nedávno ujala role evropské koordinátorky WEPs.