Skip to main content
aktualitaWEPs

Rovné příležitosti jsou zrcadlem pokroku ve společnosti – setkání k Women´s Empowerment Principles na Velvyslanectví Rumunska

25. ledna 2024 se na Velvyslanectví Rumunska v Praze konalo významné setkání pod názvem „Equality Means Business", které uvedla velvyslankyně Rumunska, paní Marie Antoaneta Barta.

Setkání se zúčastnili zástupci významných českých i rumunských firem, působících v České republice, velmi obohacující byla účast dalších 11 velvyslankyň různých zemí (pro zajímavost – v ČR je v tuto chvíli 26 žen- velvyslankyň, které se velmi často společně setkávají).

Její excelence ve svém projevu ocenila Lenku Šťastnou, prezidentku naší organizace, za její iniciativu a práci na tématu genderové rovnosti.

Velvyslankyně zdůraznila, že cíl č. 5 z Cílů udržitelného rozvoje nebyl ještě splněn v žádné zemi, přičemž poukázala na statistiky, které ukazují, že méně než 30% manažerských pozic na celém světě zastávají ženy. Hlavní příčiny tohoto stavu vidí ve stereotypním vnímání pohlaví a nerovném zastoupení žen v různých sektorech ekonomiky a společnosti.

Paní Barta také poukázala na problém násilí vůči ženám a vyjádřila politování nad nedávným zamítnutím ratifikace Istanbulské úmluvy českým senátem.

Na úrovni EU zaznamenáváme postupný růst v oblasti genderové rovnosti, ale stále je před námi dlouhá cesta. Česko i Rumunsko mají výrazně nižší skóre než průměr EU. Velvyslankyně však pozitivně zmínila postavení žen v rumunské diplomacii, kde více než 58% zaměstnanců tvoří ženy a 54% manažerských pozic je obsazeno ženami téměř 35% pozic vedoucích diplomatických misí je vykonáváno ženami. Rumunsko má také poprvé ženu jako ministryni zahraničí.

Vyjádřila přesvědčení, že ženy v diplomacii svým odhodláním, tvrdou prací, odlišným pohledem na řešení konfliktů a vyjednávání , kreativitou a elegancí výrazně přispívají k prosazování cílů zahraniční politiky svých zemí, k míru a prosperitě.

Závěrem paní velvyslankyně zdůraznila, že rovnost pohlaví je zrcadlem pokroku ve společnosti a je klíčovým prvkem pro realizaci plného potenciálu v podnikání, politice a společnosti.