Skip to main content
aktualitaWEPs

Ženy na křižovatce: rok s Women’s Empowerment Principles v GasNet

By 29. 12. 20233 ledna, 2024No Comments

8. prosince 2023 Hradčanské náměstí - Výroční setkání signatářů a příznivců Women´s Empowerment Principles (WEPs) se zaměstnanci GasNet – to byla akce  "Ženy na křižovatce" přineslo osvěžující pohled na rozvoj rovných příležitostí a diverzity v pracovním prostředí.

Jak žít WEPs v každodenním životě

Lenka Šťastná a Jana Černoušková, respektované osobnosti v oblasti podpory žen,  zástupkyně BPWCR, sdílely své zkušenosti a nápady, jak aplikovat principy WEPs v běžném životě. Jejich přednáška byla plná praktických rad a inspirativních příběhů, které podtrhly význam principů nejen v profesním, ale i osobním rozvoji.

GasNet a jeho cesta k diverzitě a WEPs

Erika Vorlová, členka představenstva GasNet, představila zajímavý pohled na to, jak firma rozvíjí diverzitu a integruje principy WEPs do svého podnikání a jaké byznysové přínosy jí to přináší.  Zdůraznila, jak je DEI (Diverzita, rovnost, Inkluzivita) spojena s firemními hodnotami - bezpečností, spolehlivostí a respektem. Erika konkrétně ukázala, jak plnění DEI strategie pozitivně ovlivňuje ESG rating firmy a jaká ocenění GasNet v tomto ohledu získal.

Význam plánování osobního času pro spokojenost

MUDr. Kateřina Cajthamlová, internistka, systemická terapeutka a poradkyně zdravého životního stylu, přednesla přednášku na téma "Plánování osobního času - klíč ke spokojenosti". Představila výsledky anonymního průzkumu, jehož se zúčastnilo 484 žen z GasNetu. Zdůraznila, jak je důležité se věnovat odpočinku a správnému rozložení pracovního a soukromého života, a upozornila na alarmující statistiky týkající se nedostatku spánku a odpočinku mezi zaměstnankyněmi. Přítomní se naučili pracovat se stresem a naučili se základy mindfulness. 

Šťastný život podle Alice Hamplové

Alice Hamplová z Centra dohody představila vystoupení na téma „Co dělají šťastní lidé jinak. Zdůraznila sedm klíčových bodů, které vedou ke štěstí: 

  1. Šťastní lidé usilují o to, aby se cítili šťastní
  2. Šťastní lidé pečují o vztahy a pomáhají druhým
  3. Šťastní lidé jsou aktivní a žijí tady a teď
  4. Šťastní lidé přijímají realitu a nemají přehnaná očekávání
  5. Šťastní lidé se na své úspěchy a neúspěchy dívají optimisticky
  6. Šťastní lidé naplno prožívají příjemné emoce
  7. Šťastní lidé žasnou nad tím, co je přesahuje.

Závěr

Akce "Ženy na křižovatce" byla nejen oslavou ročního výročí podpisu WEPs v GasNET, ale také fórem pro sdílení myšlenek a strategií pro další rozvoj v oblasti genderové rovnosti a diverzity. Tato událost poskytla nejen cenné informace, ale také konkrétní návody, jak principy WEPs začlenit do každodenního života a pracovního prostředí.