Skip to main content
aktualitakariéra_2021ProjektyrodinaV4WŽeny

Ženy, rodina, kariéra – Dopady pandemie na rovnováhu mezi prací a životem v zemích Visegrádu

By 20. 9. 202121 září, 2021No Comments

Díky 20letým zkušenostem a profesionálnímu zázemí se Asociace pro rozvoj kariéry žen v Maďarsku (Association for Women's Career Development in Hungary) rozhodla řešit dopad pandemie na ženy, zejména vliv na rovnováhu práce a života.

Business & Professional Women CR z.s. Česká republika je potěšena, že díky podpoře Visegrádského fondu může společně s profesionálními partnery zemí V4, Asociacípro rozvoj kariéry žen v Maďarsku, Asociací podnikatelek ze Slovenské republiky a Pedagogickou univerzitou v Krakově z Polska, implementovat projekt „Žena, rodina, kariéra-Dopady pandemie na rovnováhu mezi prací a životem v zemích Visegrádu" pro projektové období od 1.října 2021 do 30. dubna 2022.

V rámci projektu budeme zkoumat vliv pandemie na čtyři speciální skupiny žen (matky s dětmi, ženy plánující rodinu, ženy nad 50 let a ženy z venkova), zaměříme se především na příležitosti na pracovním trhu.

Projekt bude současně realizován v zemích V4 pomocí online nástrojů, které umožní využití kontaktní sítě všech 4 partnerských organizací a umožní tak zajištění velké účasti na tomto projektu.

Na základě výzkumu, zapojení uznávaných odborníků a sdílením osvědčené dobré praxe v zemích V4 na toto téma všichni věříme, že poskytneme osobám s rozhodovací pravomocí hodnotné podklady o dopadech pandemie na ženy, zejména ve vztahu k trhu práce.

Informace a zkušenosti z projektu jsou následně dobře využitelné pro budoucí výzvy a také v „době klidu".