Skip to main content
aktualitaAnchors for the Future

Zakotvily jsme v Lisabonu

Ačkoliv se s partnery z projektu Anchors For the Future (Kotvy pro budoucnost) scházíme každý měsíc online, tentokrát jsme se vydaly na partnerské setkání osobně. Přímo ve slunném Lisabonu nás začátkem září 2021 přivítala domácí organizace CAI - Associação Internacional

První den jsme shrnuli, čeho jsme v průběhu necelého roku a půl již dosáhli a kde je potřeba nastavit případné změny. Probrali jsme vznik i následný provoz vzdělávací platformy Padlet, do které může přispět každý, komu jsou témata blízká. Zároveň z něj mohou čerpat pracovníci s mládeží a dělit se o své zkušenosti.

Pracovali jsme na komunikační strategii a jejím nastavení na posledních 8 měsíců projektu, plánování listopadového setkání v Praze věnovanému dokončení edukační hry pro dívky, a větší část diskuse jsme věnovali také vznikající publikaci SPARKS. Ta bude jedním z hlavních výstupů projektu. Zaměříme se v ní na jednotlivé kompetence, které  jsou pro dívky v dospívajícím období klíčové, a čerpat budeme převážně z autentických příběhů.

Chcete se podělit o váš příběh, nebo příběh vaší dcery? Napište nám.

Druhý den setkání probíhal ve velmi kreativním duchu. Dívali jsme se totiž do budoucnosti a plánovali jsme vše na poslední období projektu. Nápady létaly vzduchem a v místnosti to po celou dobu vibrovalo jako při správném brainstormingu.
Kromě stanovení důležitých termínů pro zdárné dokončení veškerých výstupů projektu jsme probírali strategii naší Facebookové skupiny, vymýšleli vizuální stránku edukativní hry, zapojení lidí do tvorby obsahu Padletu a mnohem více…

Děkujeme za skvělé partnerství polské Fundacja Laboratorium Zmiany, španělské Jovesólides a v neposlední řadě za krásné přivítání portugalské CAI - Associação Internacional.

Kotvy jsme vytáhly a jsme zpět v Česku, kde již nyní plánujeme dva termíny pro testování prototypu naší hry pro dívky, abychom jí při listopadovém setkání v Praze dotáhly k dokonalosti.

Máte kolem sebe mladé ženy ve věku 13 - 21 let, které by se rády zapojily do testování naší hry a pomohly nám ji posunout k lepším zítřkům? 

Máme pro ně dva termíny, ve kterých hru budeme testovat. Stačí se přihlásit.