Skip to main content
aktualita

WOMED: Ženy ve filmové a televizní branži se s diskriminací setkávají často

Podpora žen v kreativním průmyslu, zejména scénáristek, režisérek a producentek v televizní a filmové branži. Právě na to se soustředil úspěšně završený projekt Women In The Media (WOMED). Koordinátorem projektu byl britský FilmWork Trust. V Česku projekt realizovala veřejně prospěšná nezisková organizace Business & Professional Women CR z.s (BPWCR). Dalšími partnery byli EU 15 Limited z Velké Británie, Le LABA z Francie, Karpos z Řecka, Eesti People to People z Estonska a Arte Urbana Collectif z Bulharska.

Ve spolupráci se zahraničními partnery se podařilo v období od září 2019 do srpna 2021 vytvořit sadu online školících materiálů a nástrojů, které pomohou ženám porozumět rozdílům a specifikům ve filmovém a televizním odvětví. Díky nim tak získají přehled nejen o tom, co musí znát a umět, ale také o pozicích, ve kterých se v rámci tohoto odvětví mohou realizovat. Jedním z úkolů pro celý mezinárodní projektový tým bylo vytvoření průvodce osvědčenými postupy ke zvýraznění informací, školení a podpůrných programů pro podnikání s cílem uspokojit specifické potřeby žen, režisérek a producentek ve filmovém a TV sektoru bez ohledu na jejich věk, počáteční znalosti či kariéru. To vše ve spolupráci s dalšími zahraničními partnery projektu.

Výsledkem projektu Erasmus+ KA204 spolufinancovaném EU je dnes již funkční vzdělávací platforma Empowering Women in the Media.

Do projektu se postupně zapojila zhruba pětistovka žen, které se zúčastnily nejrůznějších průzkumů a testování výsledného školícího programu. Ženy mimo jiné definovaly jasné priority a potřeby pro rozvoj své kariéry v TV a filmovém sektoru jako jsou: 

  • silná podpora v získání finanční pomoci, která souvisí s potřebou vědět, jak hledat financování 
  • velká poptávka po mentoringu na dobré úrovni 
  • cílená podpora v propojování potřebných kontaktů

Zajímavostí je, že průzkum realizovaný mezi ženami na začátku roku 2020 ukázal, že velkým problémem v televizní a filmové branži je diskriminace. Téměř polovina dotázaných žen, celých 45 % z nich, má pocit, že byla v minulosti nějak diskriminována. „Takové výsledky zcela potvrdila naše očekávání. Hlavním důvodem diskriminace je dle průzkumu pohlaví, na genderovou diskriminaci upozornilo více jak 77 % respondentek. Na dalším místě byl pak věková diskriminace s 39 %,“ říká projektová manažerka WOMED a členka prezidia BPWCR Ingrid Šůrová s tím, že v případě vysokého podílu u genderové diskriminace je třeba brát v potaz cílovou skupinu průzkumu.

Zakončení projektu probíhalo v Česku ve slavnostním duchu. V úterý 15. června jsme uspořádali akci WOMED a přivítali významnou českou filmovou režisérku, spisovatelku a garantku projektu Zoru Cejnkovou. Ta má zkušenosti s hranými filmy, korporátními filmy, reportáží, žurnalistikou i natáčením v zahraničí. Po prezentaci projektu Zora rozpoutala otevřenou diskusi o překážkách, které ženy musí zvládnout, aby získaly přístup k vedoucím rolím v médiích, debatovala o způsobech překonání těchto výzev a dalších změn s cílem postrčit filmovou komunitu k rovnému přístupu k filmařkám. projektu probíhalo v Česku ve slavnostním duchu. V úterý 15. června jsme uspořádali akci WOMED a přivítali významnou českou filmovou režisérku, spisovatelku a garantku projektu Zoru Cejnkovou. Ta má zkušenosti s hranými filmy, korporátními filmy, reportáží, žurnalistikou i natáčením v zahraničí. Po prezentaci projektu Zora rozpoutala otevřenou diskusi o překážkách, které ženy musí zvládnout, aby získaly přístup k vedoucím rolím v médiích, debatovala o způsobech překonání těchto výzev a dalších změn s cílem postrčit filmovou komunitu k rovnému přístupu k filmařkám. 

„Věříme, že i projekty jako je WOMED budou jedním z faktorů, které pomohou situaci v kreativním průmyslu narovnat, aby v ní našlo uplatnění a dosáhlo úspěchu čím dál více žen,“ říká prezidentka BPWCR Lenka Šťastná s tím, že v podpoře žen ve filmovém odvětví chce organizace i nadále pokračovat. A to prostřednictvím nového projektu Leonarda zaměřeného na podporu začínajících filmových tvůrkyň. Jde o cenu, jejímž cílem je podpořit projekty těchto tvůrkyň v jejich rané fázi.

Pro více informací kontaktujte:

Ingrid Šůrová
projektová manažerka WOMED
ingrid.surova@bpwcr.cz
+420 602 559 783


Business & Professional Women CR, z.s. (BPWCR)

Veřejně prospěšná organizace BPWCR propojuje aktivní ženy s cílem podpořit ekonomickou nezávislost žen. Členkám a členům umožňuje zapojit se a přispět k pozitivní změně ve společnosti. Celoročně vede kampaň za #rovnéplaty, medializuje ženské vzory, organizuje odbornou konferenci Equal Pay Day, mentoringové programy, podporuje téma postavení a vlivu žen ve společnosti. Tvoří a realizuje projekty na podporu rozvoje žen a využití jejich potenciálu. Aktuálně jde o Women in the Media (WOMED), Anchors for the future pro dívky a nejnověji Academy for Women Entrepreneurs (AWE) - vzdělávací projekt, který BPWCR realizuje jako první v Česku ve spolupráci s Velvyslanectvím USA v ČR.