Skip to main content
aktualitaV4W

Výzkumná studie projektu Ženy, rodina, kariéra

Zvláštní poděkování bychom rády vyjádřily Visegrádskému fondu za podporu našeho projektu „Ženy, rodina, kariéra – vliv pandemie na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem v zemích Visegrádu“ ve spolupráci s našimi odbornými partnery ze zemí V4, Association for Women's Career Development z Maďarska,  Pedagogickou univerzitou v Krakově z Polska a Asociací podnikatelek ze Slovenské republiky.

Výzkum Ženy, rodina, kariéra – vliv pandemie na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem v zemích V4 je ve svém přístupu nový. Projekt, který byl realizován současně ve 4 zemích, především online práce nám umožnila současně zapojit velké publikum ze všech 4 zemí Visegrádu. Dále byli účastníci dotazníkového šetření realizovaného v rámci projektu složeni z různých pohlaví, především žen, a byli také různého věku, kvalifikace a životní situace ze všech čtyř zemí.

Jsme rády, že vám můžeme představit výzkumnou studii v anglickém jazyce, která je k dispozici na webových stránkách projektu:https://visegradwomen.net/.

Prostřednictvím profesionální sítě, kterou zajišťuje partnerství V4 na místní i mezinárodní úrovni, zpřístupníme naše zkušenosti a poznatky lidem s rozhodovací pravomocí i komukoli jinému, kdo má zájem a mohou tak naše poznatky volně využívat a získávat další informace a vhled do podmínek a výzev, které pro ženy pandemie přinesla v oblasti životní rovnováhy.

To vše by nebylo možné bez našich odborníků, partnerů a všech jednotlivců, kteří vyplnili náš dotazník. Tímto všem děkujeme za spolupráci. Rády bychom také poděkovaly Visegrádskému fondu a našim partnerům, zemím V4, Association for Women's Career Development z Maďarska, Pedagogické univerzitě v Krakově, Slovenské asociaci podnikatelek a také našim strategickým partnerům v Maďarsku, Maďarskému červenému kříži, Obchodní a Hospodářské komoře žen Győr-Moson-Sopron County, Klubu podnikatelů a Asociaci velkých rodin.