Skip to main content
aktualitaEqual Pay Daynapsali-o-nas

TZ MPSV: Ženy ode dneška pracují (symbolicky) zadarmo

Ženy ode dneška pracují (symbolicky) zadarmo. Zůstáváme doma, ale nesedíme v koutě!

V Praze, 19.října 2020 - Platy žen jsou v průměru (podle statistik Eurostatu) o 20,1 % nižší než platy mužů. V porovnání s muži tedy ženy dosáhly na svůj roční platový strop 19.října, a do konce kalendářního roku tak v porovnání s muži pracují zdarma. To je jeden z pohledů na Equal Pay Day (Den rovnosti platů). Druhý pohled říká, že chce-li žena dosáhnout na stejnou mzdu jako muž, musí pracovat o několik měsíců déle, zhruba do poloviny března.

Organizace Business & Professional Women CR (BPWCR) si Equal Pay Day pravidelně připomíná na jaře, kdy také organizuje největší českou konferenci o ženách a pro ženy. Její součástí je Mentoringový den: unikátní akce, na které zkušené ženy – mentorky předávají své znalosti ostatním. Ten se letos změnil na týden trvající Mentoringový maraton, který potrvá od 7. do 14. listopadu.

Nelekly jsme se velké organizační změny na jaře a dokázaly jsme během tří týdnů převést akci pro stovky žen do online vysílání. Takže jsme se nelekly ani teď, rozhodly jsme se využít možností, které nám technologie nabízejí a rozprostřely jsme mentoringový den do celého týdne. Ženy se tak mohou zúčastnit více mentoringových stolů a setkat se s více mentorkami.“, vysvětluje prezidentka BPWCR, Lenka Šťastná.

Vybírat mohou z opravdu mimořádné nabídky zhruba 60 skvělých mentorek, které patří ke špičkám v tom, co dělají. Všechna témata jsou navíc velmi aktuální.

Spojily jsme se, abychom ženám vyslaly silný pozitivní signál o vzájemné podpoře. Díky mentoringu získají konkrétní rady a tipy, jak se vypořádat se současnou situací. Chceme si vzájemně pomoci v době, kdy ženy zvládají víc než jen běžnou péči o domácnost, pomáhají dětem při distanční výuce, pečují o své blízké, ale také jsou profesionálkami, které se musejí přizpůsobit novým podmínkami v zaměstnání nebo ve svém vlastním byznysu. Řada z nich řeší skutečně obtížnou životní situaci.“, dodává Lenka Šťastná.

Upozorňuje také na skutečnost, že významné zastoupení žen v pečujících oborech, vede k jejich větší chudobě. Jak připomíná projekt 22 % K ROVNOSTI na Ministerstvu práce a sociálních věcí, například ve zdravotní a sociální péči dosahuje rozdíl v platech až 30 % (viz www.rovnaodmena.cz).

Největší rozdíly jsou v oborech, kde pracuje hodně žen. Velmi často si ženy o vyšší plat nebo pozici nedokážou samy říci. Pracujeme společně na tom, abychom tento tristní stav změnily. Vždyť kdy jindy než teď, by nám mělo dojít, jak významnou roli mají lékařky, zdravotní sestry, pečovatelky nebo učitelky. K tomu nutně potřebujeme vést dialog s muži. Věřím, že i oni teď možná o něco víc, než dříve vnímají, jak důležité ženy pro chod ekonomiky a společnosti jsou.“, říká Lenka Šťastná a dodává:

Nemůžeme se setkat osobně, potřást si rukama nebo se obejmout. Musíme si dodat sílu a odvahu virtuálně. Také proto jsme našly způsob, jak ženám nabídnout příležitost zúčastnit se co největšího počtu mentoringových stolů a potkat se s co největším počtem dalších žen ve virtuálním prostoru.“

V týdnu od 7. do 14. listopadu se mohou ženy setkat s plejádou zajímavých žen – s mentorkami i se svými kolegyněmi – mentees.

Mentorkou je například Taťána Gregor Brzobohatá, která v současností zastupuje český neziskový sektor v OSN a je ambasadorkou SDG’s (Cílů udržitelného rozvoje). Na půdě OSN aktivně vystupuje, vystupovala na několika významných konferencích. Organizací World Network of Young Leaders and Entrepreneurs byla označena za lídra mladé generace. Taťána také vede nadaci Krása pomoci, která se už 10 let věnuje podpoře seniorů. Se svými mentees bude mluvit o tom, jak neztrácet celkový obraz, o tom, proč pouze peníze nedají to pravé naplnění, jak zůstat sama sebou v macho světě, co znamená práce pro Krásu pomoci a jak přispívat k naplnění Cílů udržitelného rozvoje OSN.

Motivační webinář, který ženám ukáže, že s pozitivní náladou jde přežít prakticky všechno, připravila Edina Seleskovic, významná sochařka původem z Bosny a Hercegoviny. Během války, která zasáhla její zemi, se dokázala vypracovat na respektovanou umělkyni. Dnes žije hlavně v Tuzle a působí tak v New Yorku.

Řada žen se i v tomto obtížném období snaží udržet a rozvíjet své podnikání. Jak ho krok za krokem rozjet, poradí jedna z nemnoha žen, které se věnují investování do podnikání, Margareta Křížová.

Barbara Nesvadbová je nejen spisovatelkou, ale také zakladatelkou neziskového fondu Be Charity a členkou dozorčí rady Etincelle, kde je zaměstnáno na 160 handicapovaných. Barbara bude mluvit o filantropii a dobrovolnictví.

Mirka Čejková se se ženami podělí o své zkušenosti s tím, jak se nenechat zahltit technologiemi a jak si užít svět 4.0.

Přehled všech mentorek a jejich témat najdete na www.mentorky.cz