„ŽENY, RODINY, KARIÉRA - OBČANSKÉ FÓRUM SPOLEČNOSTI V DUCHU V4“
17.února až 31. října 2020

Projekt byl spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska

 prostřednictvím visegrádských grantů z Mezinárodního visegrádského fondu.

Posláním fondu je prosazovat myšlenky udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě.

www.visegradfund.org 

Spolu-sponzor: maďarské ministerstvo pro lidské kapacity

Asociace pro kariérní rozvoj žen v Maďarsku (AWCDH) realizovala projekt podporovaný Visegrádským fondem a maďarským ministerstvem lidských kapacit mezi 17. únorem a 31. říjnem 2020.
V rámci projektu AWCDH spolupracovala s členy občanského partnerství V4,Business & Professional Women CR zs z České republiky, Slovak Business Agency a Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus“ z Polska a s maďarským partnerem organizace, Národní sdružení velkých rodin - NOE, Maďarským Červeným křížem a Podnikatelským klubem žen v Győr-Moson-Sopronské obchodní komoře. Přispěli jsme k dosažení našich cílů společně na základě specifických znalostí a kontaktů našich zemí.

V rámci projektu byla 28. srpna 2020 uspořádána v hotelu Rubin Wellness & Conference Hotel v Budapešti mezinárodní konference s názvem „Ženy, rodiny, kariéra - fórum občanské společnosti v duchu V4“.
Hlavní patronkou konference byla paní Katalin Novák, maďarská státní ministryně pro záležitosti rodiny a mládeže Ministerstva lidských kapacit. (V současné době maďarská ministryně  pro rodinné záležitosti).
Úvodní projev jménem Ministerstva lidských zdrojů přednesl Dr. Attila Beneda, zástupce státního tajemníka pro rodinné záležitosti.

Na této konferenci jsme zahájili fórum jako iniciativu občanské společnosti V4 na podporu zaměstnanosti žen. Důraz byl kladen na rovnováhu mezi pracovním a soukromým / rodinným životem, se zvláštním zřetelem na hodnoty našeho regionu a jeho udržitelnost.

Hlavním výstupem  projektu jsou výsledky výzkumu založeného na panelových diskusích během konference a elektronickém průzkumu provedeném mezi 24. srpnem a 15. zářím 2020 . Vše je uvedeno ve Výzkumné studii, včetně Doporučení pro osoby s rozhodovací pravomocí v našich čtyřech zemích.
Díky našemu partnerství V4 budou výsledky výzkumu široce dostupné.
Kromě toho chceme na fórech Evropské unie a Organizace spojených národů pomoci prezentovat názory a návrhy zemí V4 na velmi důležité téma „Ženy, rodina a kariéra“.

Jménem našeho partnerství V4 bychom rády poděkovali našim sponzorům, partnerům a přátelům, kteří nám pomohli při realizaci projektu „Ženy, rodiny, kariéra - Fórum občanské společnosti v duchu V4“ v našich zemích a zvláštní poděkování těm, kteří vyplnili dotazník.

 

Další informace:
Lenka Šťastná
Telefon: +420602383880, e-mail: lenka.stastna@bpwcr.cz

Paní Andrea Ferenczi projektová manažerka
Mobilní: +36309827093, e-mail: ferenczi@t-online.hu

Tags:

Log in with your credentials

nebo    

Forgot your details?

Požádat o členství v BPW

Přejít k navigační liště