Skip to main content
aktualitaCEITiskové zprávy

Tisková zpráva: Vystupující na konferenci Equal Pay Day vyzvali firmy a podnikatele k začlenění ukrajinských žen do pracovního procesu

By 25. 4. 20242 května, 2024No Comments

Tisková zpráva

Vystupující na konferenci Equal Pay Day vyzvali firmy a podnikatele k začlenění ukrajinských žen do pracovního procesu

18. dubna 2024, Praha – Expertky ze zemí sdružených ve Středoevropské iniciativě (CEI), které se zúčastnily konference Equal Pay Day, jež se letos konala 11. a 12. dubna v Praze, zveřejnily výzvu na firmy a podnikatele i na stát, aby učinili kroky vedoucí k integraci ukrajinských žen a mladých lidí do pracovního procesu a tím přispěli k posílení jejich finanční nezávislosti. Výzva, kterou připravila veřejně prospěšná společnost Business & Professional Women CR (BPWCR) ve spolupráci s partnery projektu CEI „Equal Pay Day conference going to International III.“ vrhá světlo na naléhavý problém, kterému čelí ukrajinské uprchlice a jejich děti – jejich obtížné socioekonomické začlenění na pracovní trhy hostitelských zemí.

Dokument slouží jako kritický apel, který zvyšuje povědomí o ničivých důsledcích války pro tyto ženy a celou generaci mladých lidí. Poukazuje na problémy, kterým čelí, včetně izolace a odloučení, jež zažívají po náhlém vytržení ze známých sociálních kruhů. Mnoho žen má problémy najít práci kvůli jazykovým bariérám, vysoké míře neuznání jejich kvalifikace a potřebám péče o děti, rodinu. Přitom řada z nich má vysokoškolské tituly a specializace a oplývá talentem, který čeká na využití. Úsilí za spravedlivou odměnu na základě vykonané práce se v novém prostředí stává ještě zásadnějším.

„Začlenění ukrajinských žen a absolventů škol do trhu práce není jen o zaplnění volných pracovních míst, ale také o přijetí různých perspektiv, podpoře inovací a zapojení naší společnosti do globální ekonomiky,“ píše se ve výzvě s tím, že tato integrace přesahuje rámec profesního sektoru. „Jde o uznání a podporu samostatnosti těchto žen a mládeže, nabídku nástrojů pro finanční nezávislost a uznání jejich úlohy při utváření dynamické a inkluzivní společnosti tím, že se jim poskytnou příležitosti ke vzdělávání, osobnímu rozvoji a kariérnímu postupu. Nejenže tak těmto ženám dáváme možnost pracovat, ale také pokládáme základy pro prosperující a udržitelnou budoucnost.“

Bohužel nedostatečná síla jejich hlasu v ekonomické a sociální sféře je dále marginalizuje, což je žene do „šedé ekonomiky“ a zvyšuje rizika pro tuto zranitelnou komunitu. To se zvláště týká dospívajících dívek. Tyto dívky nemohou pokračovat ve vzdělávání nebo odborné přípravě a nucené vysídlení je nutí volit mezi vzděláním a okamžitým příjmem a snadno se pak stávají oběťmi pracovního vykořisťování.

A jak mohou firmy konkrétně pomoci? „Odstraněním bariér a vytvářením pracovních příležitostí, nabídkou výuky jazyků na pracovišti, umožněním zvyšování kvalifikace či rekvalifikace, které jsou pro tyto ženy nezbytné pro začlenění do pracovního procesu,” vysvětluje Ingrid Šůrová, projektová manažerka BPWCR, která právě takovou příležitost ve formě brigády na konferenci nabídla 13 mladým Ukrajinkám a Ukrajincům. Jejich pracovní nasazení, ochota a týmová souhra přispěla k úspěchu akce a za to jim patří velký dík.

Celý text výzvy, která navazuje na iniciativu Cesty od Unicef, najdete zde.