Skip to main content
aktualita

Společnost ČEPS je opět partnerem equal pay day

By 4. 4. 2024No Comments

Společnost ČEPS, jež je dlouholetým podporovatelem a aktivním účastníkem projektu Equal Pay Day, se v letošním roce rozhodla rozšířit svoji aktivní roli při prosazování rovných podmínek v odměňování mužů a žen ve společnosti a stala se bronzovým partnerem již 15. ročníku naší prestižní osvětové akce. „Equal Pay Day je v tuzemsku poměrně ojedinělým projektem s významným přesahem do firemní praxe. Pro ČEPS je tak přirozeným partnerem, protože prosazování rovných podmínek v odměňování mužů a žen je tématem, kterému se společnost věnuje dlouhodobě. Jde o velmi inspirativní setkání, z něhož si každoročně odnášíme spoustu zajímavých podnětů i praktických rad týkajících se nastavování férové nediskriminační firemní kultury. Ceníme si také možnosti navazovat nové kontakty a vzájemně sdílet praktické zkušenosti s renomovanými odborníky i s manažerkami z nejrůznějších oblastí podnikání,“ vysvětlila rozhodnutí stát se bronzovým partnerem Diana Procházková, ředitelka sekce HR a korporátní služby společnosti ČEPS.