Skip to main content
aktualitaCEIEqual Pay DayProjekty

První online setkání partnerů Equal Pay Day going international! III.

Partneři projektu se setkali poprvé v rámci aktivity spojené s projektem a probrali plnění cílů projektu a budoucí očekávání. Naše organizace připomněla minulé ročníky projektů Equal Pay Day going international! a prezentovala videa z loňské konference Equal Pay Day.

Před samotnou konferencí máme ještě naplánováné dvě online schůzky. Jedna z nich bude zaměřena na školení mentorek ohledně přípravy, očekávání a významu speedmentoringu.

Druhá schůzka se bude věnovat diskuzi nad aktuální výzvou, kterou plánujeme společně s partnery formulovat. Tato výzva je zaměřena na firmy a podniky, aby si uvědomily potenciál vzdělaných ukrajinských žen, které se snaží integrovat do společnosti a dosáhnout finanční nezávislosti.

Je skvělé pozorovat, jak se daří spolupráce v projektu právě díky mnoha zkušenostem partnerů. Přítomnost ukrajinských žen přináší cenné poznatky a pohledy na otázky začlenění žen do pracovního života, využití jejich potenciálu a poskytuje šance pro celé komunity.

Potvrzuje se, jak rozmanitost zúčastněných stran přispívá k obohacení projektu a rozšiřování perspektiv ve prospěch jeho naplnění.

Projekt  Equal Pay Day going international! III. je velmi inspirativní a obsahuje silné poselství. Je plný podnětných myšlenek a cílů. Věříme, že se nám podaří s partnery spolupracovat na rozvoji projektu a že na konferenci Equal Pay Day představíme svou výzvu k uplatnění ukrajinských na trhu práce.

Určitě je skvělé vidět, jak EPD konference získává na popularitě a zájmu žen ze zahraničí. Díky spolufinancování CEI můžeme očekávat, že se naše konference stane ještě bohatší díky novým perspektivám a zkušenostem, které partneři projektu přinášejí. Přítomnost žen s odlišnými příběhy a pohledy je pro konferenci obrovským přínosem a zároveň pro nás ctí, že naše práce získává dobrou pověst i za hranicemi.

Těšíme se na setkání s těmito inspirativními ženami a jejich silnými příběhy, které nám určitě přinesou nové poznatky a nápady.