Skip to main content
aktualitaWEPs

Newstream: Prosazování genderové rovnosti je běh na dlouhou trať. Vůdčích vzorů je třeba

By 21. 8. 202313 ledna, 2024No Comments

Cesta k férovější společnosti je dlouhá. Do cíle ale musí dojít všichni. Některé velké firmy už cílovou pásku přetrhly, jiné jsou teprve na startovní čáře.

Udržitelný rozvoj je pojem, který v posledních letech nabral na popularitě i důležitosti. Skloňuje se v novinových článcích, často jej slyšíme z úst státních představitelů a své pevné místo má i ve školní výuce. Možná byste ho automaticky vztáhli spíše k problematice ochrany přírody, ale jeho podstata tkví v udržitelnosti života nás všech. Dobrá životní úroveň lidstva neznamená pouze zdravé životní prostředí, ale také hospodářskou a sociální stabilitu. Právě ta je klíčem k míru a bezpečnosti, čehož si je vědoma i Organizace spojených národů (OSN).

Činnost OSN na podporu rozvoje má zásadní vliv na životy milionů lidí po celé světě. Právě proto OSN definovala plán Cílů udržitelného rozvoje. Pokrývá celkem 17 zásadních oblastí, které jsou měřitelné a jejich naplňování lze monitorovat. Jedna z nich cílí na podporu rovnosti pohlaví a zlepšení postavení žen.

Statistiky nelžou

Ženy tvoří polovinu lidstva, ale jejich příležitosti téměř všude na světě ve srovnání s muži pokulhávají. V národních parlamentech zasedá pouze 26 procent žen (2022) a v čele států a vlád světa stojí žen jen 26 (2021). Každá třetí žena za svůj život čelí nějaké formě násilí. A ženy jsou většinou tím, kdo bezplatně vykonává veškerou práci spojenou s péči o domácnost a své blízké. Cílem udržitelného rozvoje je zlepšit postavení žen ve společnosti a skoncovat se všemi formami diskriminace žen a dívek.

Sledování problematiky se věnuje také Evropská unie (EU), která se zavázala k pravidelnému monitorování plnění cílů udržitelného rozvoje v členských státech. V každoročně publikované zprávě EU se tak bohužel mimo jiné dozvíme, že v rámci eurounijních zemí tvoří ženy pouze 32,2 procent z celkového počtu vedoucích pracovníků a že ženy v EU vydělávají v průměru o 12,7 procenta méně než jejich mužské protějšky. 

Dobré příklady táhnou

V České republice se za ekonomickou rovnoprávnost a nezávislost žen zasazuje organizace Business & Professional Women CR, která mimo jiné spolupracuje na projektu Women's Empowerment Principles (WEPs) neboli Principech posílení postavení žen.

WEPs jsou nástrojem pro vytváření rovných příležitostí a posilování postavení žen právě v rámci Cílů udržitelného rozvoje OSN. „Rozhodly jsme se tvořit komunitu firem, které se o WEPs zajímají a společně nejen zvýšit počet jejich signatářů, ale využít tuto platformu pro výměnu zkušeností a pro podporu těch společností, které zatím svoji cestu k plnění Cíle rovnosti žen a mužů teprve hledají,“ vysvětluje Lenka Šťastná, prezidentka Business & Professional Women CR.

Mezi signatáře WEPs se řadí také společnost GasNet, největší distributor plynu v České republice: „Signatářem jsme se stali jako první společnost v české energetice a jsme za to vděční, protože přínosy jsou dobře patrné: Principy WEPs nám pomáhají nastavovat jasný směr v diverzitě. Současně se navzájem inspirujeme s dalšími firmami, signatáři a získáváme tak podněty pro rozvoj férovosti v rámci ESG strategie. Konkrétní aktivity se pak pozitivně projevují ve spokojenosti zaměstnanců. Právě díky jejich hodnocení jsme se stali Férovým zaměstnavatelem s dobrou atmosférou roku 2023,“ popisuje Helena Steinerová, manažerka HR týmu skupiny GasNet.