Aktuality ze všech projektů BPW

Co se v mládí naučíš.. aneb výzva na zapojení do výměny mládeže na červenec 2017

Výměny mládeže - co je to?

Co je to výměna mládeže?

Výměna mládeže je mezinárodní projekt určený všem mladým lidem. Více skupin se díky ní mohou potkat a pracovat na tématu, které je zajímá, zároveň tak

 1. poznat nové lidi
 2. získat zajímavé zážitky
 3. něco nového se naučit
Co je cílem této akce?

Díky zážitkům z přípravy, organizace a hodnocení výměny získávají účastníci a organizátoři nové znalosti a dovednosti, poznávají jiné kultury a rozšiřuji si své obzory a možnosti svého budoucího uplatnění. Prostřednictvím výměny se tedy mladí lidé osobnostně rozvíjejí. V neposlední řadě má mezinárodní výměna vliv na širší veřejnost ať již bezprostředním kontaktem s cizí kulturou, nebo šířením výsledků projektu.

Požadovaná kritéria na účastnice projektu:
 • Datum projektu, kterého se BPW bude účastnit je 20-27. července 2017
 • aktivita trvá 7 dní
 • počet účastníků: 7, (min. 6 ve skupině + min. 1 vedoucí)
 • Místo konání: město Topola, Srbsko
 • věkové omezení 26 let
 • nutné umět se domluvit anglicky

Pokud chcete vědět více o projektu, mrkněte na stránky projektu. Přihlásit na červencový termín se můžete emailem Helena.Dreiseitlova@bpwcr.cz.

Těšíme se na vás 🙂

Helena Dreiseitlová

 

Trénink, nebo seminář? V zahraničí se toho spoustu naučíš…

Mobilita pracovníků s mládeží

Podpora profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží prostřednictvím seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží.

Co je to mobilita pracovníků s mládeží?

Projekty zaměřené na mobilitu pracovníků s mládeží umožňují pořádání mezinárodních školeníseminářů, vytváření partnerství, studijních návštěv a praktické stáže. Organizace a neformální skupiny mladých lidí tak mají možnost zkvalitňovat svou práci s mládeží, vyměňovat si zkušenosti a dobrou praxi, navazovat či zkvalitňovat partnerství a připravovat společné projekty.

Co je cílem mobility pracovníků s mládeží?

Hlavním cílem je zkvalitňování práce s mládeží a aktivit neformálního vzdělávání v zúčastněných organizacích a jejich okolí. Projekty by se měly zaměřovat také na tvorbu nových inovativních projektů v rámci programu Erasmus +.

Jak by měl projekt vypadat?

Projekty musí navazovat na reálné potřeby v práci s mládeží, musí mít jasně daný záměr, cíle, aktivity a zpracovanou strategii k šíření výsledků. Je možné využít informace z bývalého programu Mládež v akci.

Požadovaná kritéria:
 • žadatel je vždy ze země programu, partnerské organizace mohou být i ze Sousedních partnerských zemí EU
 • v projektu musí vždy figurovat min. 2 organizace/neformální skupiny – žadatel a partner
 • aktivity se musí konat v zemích, odkud pochází žadatel či partneři
 • jednotlivé aktivity trvají 2 dny až 2 měsíce bez dnů potřebných na cestu
 • počet účastníků: maximálně 50 včetně (je-li to relevantní) školitelů, facilitátorů a podpůrného personálu
 • žádné věkové omezení pro účastníky
Ukázky projetů:

GENDER IN YOUTH WORK, kterého se členky BPW zúčastnily v roce 2016. Zahrnoval 3 výjezdy do Makedonie a Albánie a vy se můžete nechat inspirovat na stránkách projektu, kde účastnice sdílejí svoje poznatky a fotky z cesty.

A kam se vydáte vy???

Helena Dreiseitlová / koordinátorka projektu GPCO 2016 a GSJP 2017.

Máte už svůj certifikát Youthpass?? a jak ho získat… s námi !

Jste členka BPW a zajímáte se o zlepšení angličtiny, poznání osob z jiných zemí, zajímá vás práce s mládeží a jak je zapojovat do svých aktivit?

POJEĎTE S NÁMI NA ERASMUS PLUS !

Výstupem každé cesty je  tzv. Certifikát Youthpass

Všichni účastníci projektů mobility osob v oblasti mládeže mají možnost získat certifikát Youthpass, který je nejen potvrzením účasti na projektu, ale také nástrojem k sebereflexi a zhodnocení získaných kompetencí. Více informací najdete zde.

Jaké aktivity jsou vhodné pro vás a co to obnáší???

Pod tuto akci patří výměny mládeže, Evropská dobrovolná služba (EDS), strategická EDS a mobility pracovníků s mládeží, jako jsou školení, semináře, vytváření partnerství a studijní pobyty. Základní informace pro orientaci v programu Mládež naleznete v publikaci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání...

Mobility osob jsou rozděleny na:

 • výměny mládeže (tzv. Youth Exchange, omezené věkem)
 • Evropskou dobrovolnou službu (EDS) - dlouhodobé stáže v zahraničí
 • mobilitu pracovníků s mládeží (tréninky a semináře na podporu znalostí práce s mládeží)
 • strategickou EDS

Nejbližší projekt, do kterého se členky BPW mohou zapojit nese název

Gender Sensitive Journalism and Reporting – Promoting Change for Gender Equality.

První členky vyrazí již 12.května do Bělehradu. Bude jich 5 a svou účast již potvrdily. Více se dočtete na facebooku.

Je Vám do 26 let a chcete se zúčastnit projektu v Bělehradě v dalším termínu 20 - 27. červenec? Napište nám na Helena.Dreiseitlova@bpwcr.cz.

Pozvánka – projekt OMLP

Organizace Business & Professional Women CR je partnerem projektu Open Mobile Learning Platform.

V sobotu 25. března 2017 v Clarion Congress Hotel Prague proběhne prezentace projektu, kde se dozvíte o aplikaci, představíme vám moduly, využití aplikace a její budoucnost.

www.omlp.eu

OMLP

OpenMLP meeting Sofia, 6th-10th February, 2017

Bylo nás pět a zúčastnily jsme se týdenního setkání s partnery projektu v Sofii.

Věnovaly jsme se aktuálnímu stavu aplikace, testovaly její možnosti a diskutovaly nad dalším možným využitím.

Důležitý bude obsah aplikace, který bude nabízet malým a středním, zejména začínajícím podnikatelům krátké, max. 15 minutové vzdělávací jednotky.

Vícejazyčnost pro nás znamená veškeré podklady vytvářet v angličtině a vše překládat do češtiny.

Podstatnou část setkání jsme věnovaly přípravě prezentace aplikace v jednotlivých zemích.

Na toto téma jsme připravily i prezentaci, kde jsme ostatním účastníkům představili náš EPD. Chcete se podívat i vy?

SOFIA_1002_2017_BPWCRR

A na EPD 2017 vám aplikaci představíme!

IMG-20170206-WA0000

IMG-20170206-WA0002

IMG-20170211-WA0013

 

 

 

EU Prize for women innovators 2017 finalists

We would like to share with you a video introducing the finalists of the EU Women Innovators Prize 2017 - impressive women entrepreneurs who have created outstanding innovations and brought them to market. For the first time, this edition will reward a new additional prize for young female entrepreneurs, the Rising Innovators Award.

Discover the 9 finalists for the EU prize for women Innovators 2017 and the 3 finalists for the new EU rising innovator awards. We will be announcing the winners in March 2017!

Watch the video here: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I131862&videolang=EN

EC picture

Opravdu skvělé výsledky projektu 100Zrcadel pokračuje

Naše organizace je hrdým partnerem projektu 100 Zrcadel pokračuje.

Projektové aktivity jsme úspěšně dokončily v listopadu 2016. Výstupy projektu, jako psané portréty, videomedailonky a např. Manuál pro pedagogy - Focus on your future - jsou k dispozici na webu projektu. Už jste je viděli?

Co všechno členové projektového týmu během více jak dvou let připravili?

 • Vytvořili jsme 100 videí a 100 textových portrétů (videa najdete na YouTube kanálu projektu a na webu projektu, kde jsou i texty portrétů www.100mirrors.eu)
 • Připravili jsme téměř 100 příspěvků v blogu - přesně 99!
 • Zaznamenali jsme téměř 5,5 milionu unikátních návštěv na webu projektu, tedy web za týden navštívilo průměrně 25,000 návštěvníků!
 • Připravili jsme velmi rozsáhlý a užitečný manuál pro pedagogické pracovníky s návodem, jak co nejlépe využít potenciál a možnosti našeho projektu (Focus on Your Future).
 • Výstup - report "Looking At Women 2016" se stal součástí e-knihovny Evropského institutu pro genderovou rovnováhu.

 

Manuál pro pedagogy a kariérní poradce k dispozici

Organizace BPW je hrdým partnerem projektu, podpořeným z evropských fondů programu Erasmus+, 100 Zrcadel pokračuje.

Projekt navázal na předchozí projekt 100 Zrcadel, který přinesl portréty 100 žen-zrcadel. My v pokračování projektu přinášíme portréty - videa a texty - další stovky žen ze zemí Evropské unie. Partnerskými státy jsou v pokračování projektu kromě České republiky ještě Rakousko, Řecko, Itálie, Španělsko, Slovinsko a Rakousko.

V rámci projektu jsme připravili mnoho materiálů a výstupů - jedním z nejvýznamnějších a nejdůležitějších je manuál pro učitele a kariérní poradce s tipy a odkazy na zdroje pro obohacení výuky a cvičení pro studentky nebo pro mladé účastníky kurzů nebo kariérního poradenství. Tento manuál je k dispozici v angličtině na tomto odkazu.

Manuál je skutečně výjimečný. Přináší tipy a rady, jak pracovat s nejdůležitějším nástrojem - s videi z projektu a jak efektivně a účinně vyhledávat příklady, které nejlépe pedagogové a kariérní poradci využijí při své pedagogické práci. Je kvalitním a kompletním průvodcem, jak maximálně využít a vytěžit ve výuce a poradenství videa a potrtéty žen.

Ať se vám líbí.

Síla mentoringu

Je nám velkou ctí, že organizace BPW v České republice je jedním z partnerů zajímavého mezinárodního projektu 100Zrcadel pokračuje.

Na webu projektu naleznete mnoho informací. Přečtěte si blog, podívejte se na mentoringové zdroje (zde), a samozřejmě to nejdůležitější: podívejte se na videa a přečtěte si portréty žen. Určitě tam naleznete spoustu inspirace, můžete se také podívat přímo na YouTube kanál projektu, ten naleznete tady.

Během naší práce na projektu jsme provedli také několik průzkumů a zrealizovali analýz - z jedné z nich vyplynulo, že ženy nejčastěji hledají podporu ve formě mentoringu, že je pro ně velmi důležitý.

Organizace BPW se dlouhodobě podporou mentoringu zabývá a nadšené reakce mentee, které se mentoringových akcí zúčastnily, jen potvrzují předchozí - že mentoring pomáhá a je to silný nástroj.

To si mohly potvrdit účastnice mentoringové akce na podporu žen, která se konala v říjnu. Podívejte se na fotografie z akce.

mentoring event CZ_06 mentoring event CZ_05

Další příspěvek na blogu 100 Zrcadel je tu

Máme milou povinnost, stejně jako ostatní partneři projektu, pravidelně přispívat na blog projektu 100 Zrcadel pokračuje.

Tentokrát nám věnovala svůj čas a podělila se o svůj příběh Kateřina Hofmannová. Katka je lektorka a koučka a jak to tak bývá, její profesní cesta byla zajímavá. Přečtěte si, s jakými výzvami se na své cestě setkala a proč dělá právě to, co dělá.

Přečtěte si její příběh zde

Děkujeme Katko!