Open Mobile Learning Platform for Small and Medium Enterprises

Hlavní cíl projektu: rozvoj základních a průřezových dovedností s využitím inovativních metod

Další cíle: zvýšení úrovně dosažených znalostí, podpora vzdělávání podnikatelů a sociálního podnikání mezi mladými lidmi.

Koncept m-learningu (mobile learning) je stále v oblasti vzdělávání dospělých velmi inovativní a nabízí různé možnosti a rychlé reakce na potřeby trhu. Mobilní zařízení, jako nejoblíbenější médium pro poskytování produktů a služeb v celé EU, umožňuje větší volnost interakce, stejně jako využití menších časových bloků pro sebevzdělávání například při cestování městskou dopravou nebo při čekání na nádraží, letišti, u lékaře.

Konkrétní cíle projektu jsou stanoveny v souladu s programem Erasmus+: rozvoj základních a průřezových dovedností s využitím inovativních metod, jako je dostupná (zdarma) mobilní aplikace (app) a vybudování strategického partnerství mezi vzdělávacími a obchodními organizacemi pro vývoj, poskytování a využívání vzdělávací platformy pro potřeby současného globálního podnikatelského prostředí a rozvoj podnikání v EU.

Partneři projektu

Konsorcium projektu se skládá z pěti partnerů, a to:

  • SBC School of business competencies (Bulharsko) – koordinátor
  • ITC INSTITUTO TECNOLOGICO DE CANARIAS, S.A. (Gran Canaria, Španělsko)
  • MENTORTEC SERVICOS DE APOIO A PROJECTOS TECNOLOGICOS SA (Portugalsko)
  • Business & Professional Women Praha II (Česká Republika)
  • Bilateral Chamber of Commerce Bulgaria-Romania (Bulharsko)

 Více o projektu na stránkách: www.omlp.eu

PREZENTACE projektu OMLP Presentation EN Prague March 25th 2017

Cooperation for Innovation and the Exchange od Goood Practices

Název projektu: Open Mobile Learning Platform for Small and Medium Enterprises

(Otevřená mobilní vzdělávací platforma pro malé a střední podniky)

Číslo projektu: 2015-1-BG01-KA204-014327

Začátek projektu: 01-10-2015

Konec projektu: 01-10-2017

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Aktuality projektu

Prezentace OMLP 25.3. 2017

Na celodenní akci 25. 3. 2017 jsme představily inovativní…

Pozvánka - projekt OMLP

Organizace Business & Professional Women CR je partnerem…

OpenMLP meeting Sofia, 6th-10th February, 2017

Bylo nás pět a zúčastnily jsme se týdenního setkání s…

Nitro: the extreme acceleration event

V rámci našeho projektu Open Mobile Learning platform jsme…

OMLP projekt a Den Evropy

Letos jsme si připomněli Den Evropy v předstihu již 5. května…

Den Evropy – Tvůj den

Letos jsme si připomněli Den Evropy v předstihu již 5. května…

Madhouse workshop 28th April 2016

Madhouse workshop 28th April 2016 Interesting workshop about…

UNESCO Mobile Learning Week 2016

Mobile Learning Week je jedna z nejvýznamnějších konferencí…

OpenMLP kick-off meeting Sofia, 12th-13th November, 2015

Na začátku listopadu, SBC School of business competences, koordinátor…

Bulharsko, School of Business Competences (SBC) je soukromá škola zaměřená na rozvoj a zlepšování podnikatelských kompetencí malých a středních podniků. SBC ltd. byla založena v roce 2005 s vizí zajistit kompetentní lidi v kompetentních organizacích.

Španělsko, Instituto Tecnológico de Canarias S.A. (ITC) byl založen vládou Kanárských ostrovů v roce 1992. Institut je odpovědný za přípravu a provádění regionální politiky v oblasti výzkumu, technologií a inovací.

Portugalsko, MentorTec byl založen v roce 1996 jako společnost, která pomáhá rozvoji start-upů, zajišťuje aktivity od doladění inovativních podnikatelských nápadů až k rozjezdu podnikání. MentorTec je součástí skupiny INOVA+.

Bulharsko, Bilateral Chamber of Commerce Bulgaria-Romania (BCCBR) je nevládní nezisková organizace, jejímž cílem je podporovat a prosazovat spolupráci mezi Bulharskem a Rumunskem v různých hospodářských a sociálních aspektech.

Strategic Partnerships - Cooperation for Innovation and the Exchange od Goood Practices

Project Title: Open Mobile Learning Platform for Small and Medium Enterprises (OpenMLP)

Project Number: 2015-1-BG01-KA204-014327

The information and views set out in this publication are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official opinion of the European Union. Neither the European Union institutions and bodies nor any person acting on their behalf may be held responsible for the use which may be made of the information contained therein.

Share Button