Skip to main content

Co vlastně WEPs znamená ?

WEPs je zkratkou pro Women's Empowerment Principles, tedy soubor zásad, které představují pro firmy pokyny a návrhy, jak podporovat rovné příležitosti pro ženy a pro muže na svých pracovištích, v komunitách a celkově ve společnosti, kterou firmy spoluvytvářejí. Projekt WEPs je založen organizacemi UN Global Compact a UN Women a staví na základech mezinárodních pracovních norem a mezinárodních lidských práv, které předpokládají odpovědnost firem jako zaměstnavatelů za rovné příležitosti pro ženy a pro muže a také za posílení postavení žen.

Cíle WEPs

Principy posílení postavení žen (WEPs) jsou prostředkem pro plnění cílů agendy 2030 a cílů udržitelného rozvoje OSN v otázkách rovných příležitostí pro ženy a muže na pracovištích firem a ve společnosti celkově. Připojením se ke komunitě WEP vyjadřujete svoji vůli usilovat o další posílení postavení žen. Patří mezi ně například:

 • stejná odměna za stejnou práci
 • popularizace tématu posilování role žen ve společnosti
 • fair play organizace prostřednictvím prezentace úspěchů
 • sdílení zkušeností, aktivní podpora a inspirace pro další organizace
 • podpora organizací a aktivit, které pojí stejná myšlenka
 • vytváření inspirativní projektů, které budou aktivovat společnost, organizace, i jednotlivce.

Připojení k WEPs taky předpokládá přijímání opatření, která podporují work life balance, zejména u rodičů a osob pečujících o potřebné členy rodiny, stejně jako programům podporujícím návrat žen (mužů) po mateřské/rodičovské dovolené, bez omezení v kariérním, profesním rozvoji a postupu.

Přínosy připojení k principům WEPs

 • Připojením k WEPs organizace ukazují svůj závazek a aktivní úsilí v oblasti genderové rovnosti a podpory žen v pracovním prostředí, což může posílit jejich image a pověst.
 • Organizace, které uplatňují principy WEPs, mohou získat konkurenční výhodu, protože stále více zákazníků, investorů a zaměstnanců upřednostňuje společnosti s výrazným závazkem k rovnosti pohlaví.
 • Principy WEPs pomáhají vytvářet inkluzivní pracovní kulturu, kde se ženy i muži cítí ceněni a podporováni ve svém profesním růstu.
 • WEPs jsou v souladu s Cíli udržitelného rozvoje OSN, zejména s cílem genderové rovnosti (Cíl č. 5), a tak organizace přispívají k celosvětovým snahám o dosažení těchto cílů a ESG oblasti Social.
 • Připojením k WEPs organizace vstupují do společenství, které podporuje podobné cíle, což může vést k větší spolupráci a sdílení osvědčených postupů.

7 principů

Women Empowerment Principles

I vy se můžete stát signatáři WEPs
Více informací a formulář k vyplnění najdete na stránkách www.weps.org

Buďte s námi v kontaktu. Sledujte aktuality na našich stránkách BPWCR, nebo na našem Linkedin profilu.

As Regional Coordinator of BPW Europe, I’m proud to share, with all BPW European Presidents and Members,  the great news received from UN Women that BPW Europe, that I have the privilege to lead, has been nominated to receive an Honorary mention in the 2020 G7 – EU WEPs Award competition, in the category: Best Network.

UN Women announced  this honorary mention during a virtual event on 10 December The Power of Working Together – Gender Equality in the Workplace, Marketplace and Community.

Pinella Bombaci | Regional Coordinator | BPW Europe

The strength of working together: all the awards 2020 G7- EU assigned by UN WOMEN WEPs. BPW Europe and BPW Canada received the Award for the Best Network.

Grateful for the work of all European Presidents and members.