Skip to main content
aktualitaTiskové zprávyWEPs

Tisková zpráva: Allianz pojišťovna novým signatářem Women’s Empowerment Principles

By 29. 5. 202430 května, 2024No Comments

Allianz pojišťovna se připojila k 9 616 společnostem z celého světa, které deklarovaly svůj závazek k naplňování rovnosti žen a mužů a posilování postavení žen v rámci agendy Cílů udržitelného rozvoje OSN a ESG. Stvrdila to svým podpisem iniciativy Women's Empowerment Principles (WEPs). Na slavnostním setkání signatářů a podporovatelů WEPs to společně oznámili zástupci Allianz pojišťovny a Business & Professional Women CR, která je ambasadorkou iniciativy v Česku.

„Jsme velmi hrdí, že se můžeme stát signatáři principů, které podporují rovnost. Zároveň musím říci, že pro Allianz je rovnost principem, který považujeme za naprosto přirozený. To, že o rovnosti jen nemluvíme, ale že ji skutečně žijeme, dokládá i fakt, že jsme získali, a na konci loňského roku znovu obhájili, certifikát rovných příležitostí Edge Assess. Rovný přístup nám umožňuje podporovat a rozvíjet talentované lidi. To je výhodné pro nás jako firmu, pro naše klienty i pro naše zaměstnance. Je to win-win řešení pro všechny. Pevně věřím, že se naše dcery dočkají toho, že se v Česku Gender Pay Gap ze současných téměř 18 % sníží – nejlépe na nulu,“ říká Petr Hrbáček, člen představenstva Allianz pojišťovny, která se v současnosti může pyšnit tím, že se jí rozdíl v odměňování žen a mužů podařilo snížit na 0,6 %. Zároveň vyzval ostatní společnosti v zemi, aby neváhaly, k iniciativě se přidaly a společně tak vytvořily komunitu ke vzájemné podpoře a propagaci dobré praxe v oblasti rovných příležitostí.

Business & Professional Women CR (BPWCR) vede již 15 let kampaň za odstranění gender pay gap a svou činností přispívá ke vzdělávání žen a posilování jejich postavení. Je tak přirozenou spojovatelkou těch, kteří budují inkluzivní a rovnoprávnou firemní kulturu a jsou v tomto ohledu lídry. 

„V rámci našeho působení se snažíme nejen získávat nové signatáře, ale také sdílet příklady dobré praxe společností, které se věnují problematice rovných příležitostí. Jejich aktivity jsou inspirativní a povzbuzují další firmy, aby se aktivně zapojily do vytváření pracovních podmínek pro ženy tak, aby mohly v plné míře rozvíjet svoje talenty. Allianz tímto krokem ukazuje svou odhodlanost k podpoře rovných příležitostí a my jsme nesmírně rády, že se stává součástí této významné iniciativy. Věřím, že spolupráce s Allianz a dalšími signatáři povede k pozitivním změnám ve firemním prostředí a podpoří moderní pracovní podmínky pro všechny,“ říká Lenka Šťastná, prezidentka BPWCR.

Přínos takového přístupu pro celou společnost potvrzuje i Jiří Rusnok, ekonomický poradce Allianz pojišťovny, bývalý předseda vlády a guvernér ČNB, který byl hostem slavnostního setkání. Podle něj je nevyužití ženského potenciálu ztracenou příležitostí pro ekonomický růst: „Jestliže v české ekonomice nemají ženy podmínky k tomu, aby rozvinuly svůj talent, tak se připravujeme o to nejcennější, co tato společnost má. Kdybychom ženy více zapojili, zcela určitě bychom mohli očekávat nárůst HDP.“

Soubor Women's Empowerment Principles (česky Zásady posilování postavení žen) společně vyhlásily organizace UN Women a UN Global Compact, aby nabídly podnikům návod, jak podporovat rovnost žen a mužů a umožnili aktivní posilování postavení žen na pracovišti, na trhu a ve společnosti jako takové. Zásady WEPs vycházejí z mezinárodních pracovních a lidskoprávních standardů a jsou založeny na deklaraci, že daný podnik má zájem na vytváření rovných podmínek pro ženy a muže, na posilování postavení žen a nese za to odpovědnost. V České republice k signatářům patří například GasNet, ČEZ nebo HOPI.