Skip to main content
aktualita

Pozvánka na 7. ročník Sympozia České prezidentky

Dovolujeme si Vás upozornit na 7. ročník Sympozia České prezidentky, který letos proběhne

20. června od 19 hodin v Národním domě na Vinohradech, a to v I. patře, salonku 11.

Sympozium je partnerskou akcí 2. Kongresu žen v týž den (www.kongreszen.cz).

Pozvané osobnosti pronesou již tradičně svůj 15 minutový projev na téma: „Co je dobré pro naši zemi a kam by měla směřovat?“

Pozvané hostky:

19:00 – 19:10 Úvod

Daniela Pěničková (antropoložka, expertka na zaměstnanost)

Kateřina Krejčí (publicistka)

Eva Vondráková (psycholožka, předsedkyně Společnosti pro talent a nadání)

 

20:00 – 20:15 Pauza

Alena Gajdůšková (bývalá místopředsedkyně Senátu, odborná mluvčí ČSSD pro vědu, výzkum a inovace)

Milena Bartlová (kunsthistorička)

 

                        v jednání je účast budoucí ministryně školství paní Kateřiny Valachové

 

Neformální skupina žen zajímající se o politiku a věci veřejné – Česká prezidentka - svými pravidelnými sympozii zviditelňuje výrazné ženské osobnosti, a nepřímo tak pracuje ve prospěch první české prezidentky či premiérky. Na předchozích ročnících sympozia vystoupily například Vladimíra Dvořáková, Jana Hybášková, Helena Illnerová, Meda Mládková, Jiřina Šiklová, Eliška Wagnerová, Iveta Radičová a podpořila ho také Madeleine Albright.

 

www.ceska-prezidentka.webnode.cz

www.otazkyprocr.cz (projekt ČP)

sympozium@ceska-prezidentka.cz, tel: 723 038 301

Spolupracují: Fórum 50%, BPWCR (Business and Professional Women Praha II)

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

 

MEDAILONKY

Milena Bartlová

Kunsthistorička, členka výzkumné skupiny pro dějiny evropského myšlení Collegium Europaeum při Filosofické fakultě Univerzity Karlovy a Filosofickém ústavu Akademie věd (od r. 2010). Profesorka Masarykovy univerzity v Brně. Od r. 2010 je ve Vědecké radě Univerzity Karlovy a od r. 2008 ve Vědecké radě Akademie věd ČR. Je členkou Centra medievistických studií. Přispívá do kulturního čtrnáctideníku A2 a jinam.

 

Alena Gajdůšková

Poradkyně předsedy vlády, bývalá senátorka (2002-2014) a místopředsedkyně Senátu PČR, předsedkyně Senátorského klubu ČSSD od roku 2006 do 2008, členka Stálé delegace PČP do Parlamentního shromáždění Rady Evropy.
Původním zaměřením pedagožka a personalistka, v komunální a později i vysoké politice působí od r. 1986. Zde se soustředí na podporu oblastí souvisejících s celoživotním vzděláváním, propojením vzdělávání a praxe, etikou podnikání, rovnými příležitostmi a sociální oblastí, podporou organizací dětí a mládeže, seniorů a občanské společnosti.

 

Kateřina Krejčí

Od r. 2012 externí specialistka vývoje dětských televizních pořadů. Působila deset let jako rozhlasová redaktorka týdeníku Hovory na bělidle. Jako dramaturgyně (či šéfdramaturgyně) dětské tvorby pracovala v České televizi v letech 1969 až 2011. Dramaturgie: animované seriály (Maxipes Fík, O zvířátkách pana Krbce, O Kanafáskovi atd.), hrané seriály (Méďové, Vydrýsek, Ranč U Zelené sedmy atd.), hrané pohádky (O Perlové panně, Marie Růžička, Řád saténových mašlí atd). 2002 - 2005 externí dramaturgyně ČT (Večery na téma, Teleautomat), dramaturgická spolupráce na nezávislých projektech. Vystudovala Fakultu sociálních věd a publicistiky na Karlově Univerzitě (1965 – 1970).

 

Daniela Pěničková

Antropoložka a expertka na zaměstnanost. Pracuje pro Úřad vlády v Agentuře pro sociální začleňování. Vyučuje na FHS UK a Anglo-americké univerzitě. Od roku 2006 spolupracuje na výzkumech a publikacích FHS UK týkajících se zdravotní péče migrantů a menšin v ČR a USA a rodičovských strategií ve spoluutváření kariéry dětí v migrantských a romských rodinách v ČR. Pracovala v oblasti výzkumu a integrace indiánských menšin ve státě Arizona a přednášela humanitní a komparativní kulturní studia v pětiletém cyklu na Northern Arizona University ve Flagstaffu. Vystudovala obecnou antropologii na Přírodovědecké fakultě UK Praha a absolvovala doktorské studium se zaměřením na kulturní a medicínskou antropologii na University of Oregon.

 

Eva Vondráková

Psycholožka, předsedkyně Společnosti pro talent a nadání (organizace byla zaregistrována r. 2001). Tematice nadaných dětí různého věku se věnuje již od r. 1989. Národní korespondentka ECHA (European Council for High Ability, its study and development) pro ČR a Slovensko, spoluzakladatelka její československé (nyní české a slovenské) pobočky. Organizátorka Klubu bystrých a zvídavých dětí (1989-91), Klubu rodičů nadaných dětí (od r. 1993). Odborné semináře pro učitele a psychology, poradenství, účast na výzkumech a popularizace, publikační činnost. Spolupráce na koncepčních materiálech pro MŠMT: Návrh komplexního systému péče o intelektově výrazně nadprůměrné děti (leden 1993), individuální zpracování Koncepce péče o nadané děti a žáky v ČR (2001), spoluautorka kapitoly o nadaných v Bílé knize, práce na RVP pro MŠ, ZŠ a gymnázia.