Skip to main content
aktualitaEqual Pay DayPozvánka

Muži do publika: Rovné příležitosti jako společný cíl

By 21. 2. 202415 března, 2024No Comments

Rovné odměňování mužů a žen není jen otázkou spravedlnosti, ale stává se zásadním tématem pro celou společnost. Iniciativa "Muži do publika", představená v rámci konference Equal Pay Day, odhaluje nový rozměr v diskuzi o rovných příležitostech – důležitost většího zapojení mužů do této konverzace.

Muži v publiku jsou aktivními účastníky, kteří nejen přinášejí své názory, ale také zvou ostatní k otevřené diskuzi o tématech jako jsou např. diverzita a inovace, ekonomicky dopad, společenská odpovědnost a ESG, která jsou důležitá pro budoucnost pracovního prostředí a společnosti jako celku.

Diverzita v pracovním prostředí není jen o spravedlnosti; je to základní stavební kámen pro inovaci a kreativitu. Různorodé týmy jsou často zdrojem nových nápadů a perspektiv, které mohou vést k lepším výsledkům a inovacím. Studie ukazují, že firmy s větší diverzitou často dosahují lepších finančních výsledků.

  „Věřím, že podpora rozmanitosti a inkluze na pracovišti je nejen morálním imperativem, ale také obchodní výhodou,“ zdůrazňuje Frederic Guichard, regionální viceprezident a generální ředitel pro střední a východní Evropu ve společnosti Danone.

Zapojení žen do rozhodovacích pozic může vést k vyšší efektivitě a produktivitě.  “Potřebujeme více žen na vůdčích pozicích v našich týmech nejen ve firmách, ale i v politice České republiky. V této době jich je pouze 13%. A to není dost.” komentuje Emmanuel Chilaud, Senior Director, Manufacturing Biscuits CZ ve společnosti Mondelēz International, fakt, že v České republice plný potenciál žen stále využít neumíme.

Rovné příležitosti jsou klíčovou součástí sociální odpovědnosti firem. Společnosti, které uplatňují principy rovných příležitostí, jsou často vnímány jako etičtější a získávají lepší reputaci v očích spotřebitelů, investorů i zaměstnanců.

Role mužů v rovných příležitostech

Muži, zastávající většinu rozhodovacích pozic ve firmách, hrají klíčovou roli ve změně. Jejich aktivní zapojení do diskuzí a iniciativ zaměřených na férové odměňování může urychlit proces změn. Významní mužští lídři, jako Frederic Guichard z Danone a Emmanuel Chilaud z Mondelēz International, již přijali tuto výzvu a podporují diverzitu a rovné příležitosti ve svých organizacích.

Muži mohou být mocnými spojenci v cestě k férovému odměňování. Jejich podpora a účast v diskuzích, které probíhají na Equal Pay Day, jsou nezbytné pro dosažení podporujícího pracovního prostředí pro všechny.

Iniciativa naší organizace "Muži do publika" je nejen o rovných příležitostech, ale o budování silnější, inovativnější a udržitelné společnosti. Je čas, aby muži a ženy pracovali společně na vytvoření prostředí, kde každý může dosáhnout svého plného potenciálu. To je náš společný cíl, k němuž Equal Pay Day a iniciativa "Muži do publika" významně přispívají.

Emmanuel Chilaud o Equal Pay Day
Frederic Guichard o diverzitě
Dušan Quis (Allianz pojišťovna) zve na Equal Pay Day
Joseph Gruber (Philip Morris) invites you to Equal Pay Day 2024