Skip to main content
aktualitaHR days 2022

Mirka Barčová Křivánková: Diversity & Inclusion

Mentorka: Miroslava Barčová Křivánková

Téma: Diversity & Inclusion – marketing, nutnost nebo maximalizace potenciálu?

Mentoring: 12.10.2022   10:00 - 11:00

Miroslava Barčová Křivánková se více než 20 let zabývá executive search, strategickým HR poradenstvím a career coachingem. Působila na top manažerských pozicích v mezinárodních personálních společnostech a jako Manažerka náboru v České pojišťovně. V současnosti působí jako Managing Partner společnosti D.C.G. Delta Consulting Group, která se zaměřuje na executive search a HR consulting a v boardu mezinárodní executive search aliance Kennedy Executive.

Aktuálně se věnuje projektům zaměřeným na zavádění principů Diversity & Inclusion, jak v lokálním, tak v mezinárodním měřítku, které se týkají nejen zastoupení a přístupu k ženám, ale i k menšinám, věkové rozmanitosti a dalším.

Diversity & Inclusion

marketing, nutnost nebo maximalizace potenciálu?

Diversita, nejen genderová, je jedním z velkých současných témat. Její implementaci do firemního prostředí lze uchopit různě. Může se stát pouhým marketingovým prohlášením, odškrtnutou položku v seznamu „měli bychom mít", ale také velmi účinným nástrojem například pro employee engagement, může mít silný dopad na zvýšení ziskovosti firmy a posílení brandu. Diskutujme spolu o tom, jak co nejlépe využít její potenciál, o jejích přínosech, ale také úskalích při implementaci do firemní kultury a celkového chodu firmy.

 

BPWCR je dlouholetou váženou partnerkou profesního veletrhu HR DAYS. Naše mentoringová zóna patří k nejvyhledávanějším. Je nám velkou ctí, že Vás i letos můžeme pozvat k mentoringovým stolům. Přijďte si popovídat nejen s HR profesionály na různá témata.