Skip to main content
aktualitaHR Days 2021

Michaela Hrdličková: Jak ovlivňuje prosperitu firmy diverzita?

Mentorka: Michaela Hrdličková

Téma: Jak ovlivňuje prosperitu firmy diverzita?

Mentoring: 7.10.2021   14:30 - 15:30

Již od roku 1995 se Michaela Hrdličková pohybuje ve farmaceutickém průmyslu v oblasti biotechnologií. V letech 2010 až 2017 byla ředitelkou české pobočky americké biotechnologické firmy Biogen a zároveň zastávala funkci první viceprezidentky Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP). V roce 2017 přešla v Biogenu na pozici regionální ředitelky pro východní a střední Evropu pro oblast spinální muskulární atrofie. Nyní je členkou globálního týmu Corporate Affairs firmy Biogen a zastává post Director Patient Advocacy ECP. V rámci AIFP iniciovala projekt Akademie pacientských organizací, který vzdělává české pacientské organizace s cílem pomoci jim být soběstačné, nezávislé a profesionální, a přispět tak k řešení potřeb pacientů. Tento projekt spolu s dalšími přispěl k pozitivním změnám ve zdravotnictví a k zapojení hlasu pacientů do rozhodovacích procesů.
Od roku 2016 se pravidelně umisťuje v rámci žebříčku TOP ženy Česka organizovaném vydavatelstvím Economia a vyhlašovaném Hospodářskými novinami. Časopis Forbes ji vloni i letos zařadil mezi Nejvlivnější ženy Česka.

„Během své kariéry jsem vedla několik úspěšných týmů, loajálních a motivovaných zaměstnanců. V rámci Biogenu jsme měli v mém týmu celosvětově nejmenší fluktuaci. Jsem přesvědčená, že nejdůležitější zodpovědností leaderů je péče o zaměstnance, nikoliv operativa. Zaměstnanci jsou to nejdůležitější, co firma má, jsou nositeli dovedností, znalostí, kontaktů. Ztráta dobrých zaměstnanců znamená negativní dopad na ekonomické výsledky i na atmosféru v týmu. Proto jsem vždy věnovala zaměstnancům, jejich vzdělávání a motivaci velkou pozornost. Zvláštní pozornost jsem vždy věnovala struktuře týmů, rovnoměrnému zapojení žen a mužů, mladší i starší generace. Každý člověk má unikátní dovednosti, zkušenosti a motivaci, kterými přispívá k výsledkům firmy. Dbát na diverzitu při sestavování týmu se vyplatilo, přineslo společné úspěchy a pozitivní motivaci zaměstnanců.
Jsem členkou BPWCR a zabývám se zapojením žen do vedení organizací, vytvářením rovnocenných příležitostí pro muže a ženy. Chtěla bych se podělit o svoje zkušenosti s pozitivním dopadem diverzity pracovního týmu na ekonomické výsledky firmy.“

 

BPWCR je dlouholetou váženou partnerkou profesního veletrhu HR DAYS. Naše mentoringová zóna patří k nejvyhledávanějším. Je nám velkou ctí, že Vás i letos můžeme pozvat k mentoringovým stolům. Přijďte si popovídat nejen s HR profesionály na různá témata.