Skip to main content
aktualitaEqual Pay Day

Kouzelná moc mentoringové zóny, aneb tip mentorky Lenky Mrázové, jak dostat z mentoringu maximum

Kouzelná moc mentoringové zóny. Získáte, co potřebujete.

Získáte, co potřebujete vědět, znát, dělat, používat.
Jak to získáte? Když budete pozorně poslouchat. Když se zeptáte. Když položíte mentorce otevřenou otázku. Když se s chutí zeptáte, máte vyhráno. 

Otevřené otázky jsou otázky začínající slovy kdo, co, jak, kdy, kam, komu, proč, či dalšími zájmennými příslovci. Dostanete na ně odpověď celou větou, více větami. Rozpovídáte mentorku.

Otázky, na které dostanete jen odpověď ano nebo ne, jsou uzavřené otázky.  Otázka uzavřená začíná slovesem. Uvádím příklad: „Mám každý den vstávat v 5 ráno?  Odpověď je ano či ne. 

Užívat vědomě otevřené a uzavřené otázky je dobré se naučit. Bude to vaše velmi užitečná dovednost.  Ať ve vztahu doma k dětem, partnerovi, ke kolegům v práci, i u šéfa, zákazníků i dodavatelů. Otevřená otázka vám pomůže získat opravdové názory, skutečná doporučení.

V mentoringu na Empower Day 12. dubna 2024 každá mentorka řekne své nejcennější poznatky, postřehy, znalosti, zkušenosti, praktické rady ke svému tématu. Je velmi pravděpodobné, že každá účastnice sedící u stolu má ještě lehce jinou potřebu, jinou v detailu. Touží se dozvědět, co zatím nebylo sděleno. 

Proto vy, účastnice, pozorné posluchačky, se zeptejte. Mentorka nemusí přirozeně tušit, že vám neřekla vše. Má to samozřejmě ve své hlavě. Přijde jí to tak přirozené, že jí ani nenapadne, že má ještě něco záměrně začít říkat. 

Já jsem minulý rok přišla pro jistotu s velmi podrobnými poznámkami na téma Náročné komunikační situace.  Byly to situace typu: „kolegyni zemřel otec, syn prohrál moc peněz na sázkách, já musím vydělat.“ Očekávala jsem, že budeme řešit ty nejhlubší, nejbolestnější situace, které mají vliv na výkon v práci.  Pár minut po začátku mentoringu jsem zjistila, že velká část účastnit chce vědět to, co já považuji za docela běžnou náročnou situaci. Okamžitě jsem přeladila svou mysl a bylo. Poptávané rady přišly a mentoring plynul. 

Proto se zde teď doporučuji, promyslete si každá lehce předem, co se k danému tématu chcete dozvědět vy sama. 60 minut je relativně dlouhá doba. Na druhou stranu velmi krátká doba, abyste každá získala vše, co chcete. Nebojte se zeptat. Pokládejte otevřené otázky. 

Pokud máte na srdci otázku, kterou nechcete vyslovit před ostatními účastnicemi, tak na mentorku počkejte po skončení, či si určitě vezměte její kontakt. Každá mentorka vám pak většinou velmi ráda odpoví. Nebo si domluvíte schůzku následně. 

Když vám rozleží v hlavě ještě něco až doma, tak se zeptejte pak. Prostor a možnost bude. To je přesně důvod a zkušenost, proč každá z účastnic pár dní po mentoringu dostanete od své mentorky e-mail s výstižnými body ze setkání u kulatého stolu. Bude tam na ní kontakt.  Proto se ptejte dál.

I když samy nepoložíte mentorce žádnou otázku, odnesete si každá hodně. Poslouchejte, pozorujte. Otevřené otázky jako takové pak používejte ve své práci, se svými kolegy. Dejte jim čas na odpověď. Ptejte se také svých nadřízených. Ti by měli radu znát a dát ucelené sdělení. 

Že otevřené otázky nejsou každodenní součástí našeho života? Ano, to vím léta. U krizové situace se nemusí užívat. Tam se rychle odpovídá na uzavřené otázky. 

Zde na Empower Day získáte užitečné rady šité vám na míru. Když se zeptáte. 

 

Lenka Mrázová

Mentorka