Skip to main content
aktualitaCEIEqual Pay Day

Konference Equal Pay Day 2024 otevírá nové mezinárodní možnosti s tématem “Příležitost”

By 3. 2. 20246 února, 2024No Comments

Naše konference Equal Pay Day 2024 opět překračuje hranice a stává se mezinárodním setkáním s tématem "Příležitost". Zahrnutí partnerských zemí, jako jsou Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Rumunsko, Itálie, Severní Makedonie, Srbsko a Ukrajina, poskytuje konferenci širší perspektivu a obohacující diskuzi.

Hlavním cílem projektu "Equal Pay Day Conference Going International! III." je uspořádat a obohatit konferenci se 14 zahraničními řečníky a mentorkami, vytvořit a poskytnout prostor pro sdílení názorů, osvědčených postupů a zkušeností také z jiných zemí regionu.

Rozvoj partnerství se zeměmi CEI hraje klíčovou roli v posílení vazeb se střední a východní Evropou. Konference nabízí prostor pro zahraniční účastníky, kteří mohou přispět k globálnímu dialogu o rovném odměňování.

Zvláštní pozornost je věnována podpoře ukrajinských žen v regionu. Mentorky z Ukrajiny představí své příběhy a zkušenosti, přičemž se konference aktivně zapojí do výzvy pro rozvoj kariérního a tréninkového potenciálu ukrajinských profesionálek.

Projekt zahrnuje výzvu pro firmy, aby aktivně podporovaly ženy, zejména zdůrazňujíc potenciál ukrajinských žen ve společnosti. Business & Professional Women CR se zavázali začlenit aktivity projektu do programu konference Equal Pay Day a spolupracovat s partnery na této výzvě, což podtrhuje důležitost iniciativy s podporou Fondu CEI.