Skip to main content
aktualitaEqual Pay Day

Když popularizovat ekonomii, tak až do roztrhání… Helena horská

Každý by měl začít u sebe. Třeba jako ambasadorka Equal Pay Day, Helena Horská, která umí vysvětlit složitá ekonomická témata jednoduchým a srozumitelným způsobem široké veřejnosti. Členka dozorčí rady Raiffeisenbank a nově i členka poradního týmu premiéra české vlády vystupuje na veřejnosti často a její vyjádření k aktuálním ekonomickým trendům jsou přebírána mnohými médii. Těší nás, že přijala pozvání vystoupit na 13. ročníku konference.

Růst cen, měnová politika, miliardy dluhu, inflace, kondice ekonomiky, prognózy nebo finanční uvažování jsou slova používaná jako denní chléb. Co se za nimi skrývá? A jaký je příběh ženy, pro niž je ekonomie vášní a proto bývají její odborné prezentace dynamické a poutavé? Co si přichystala pro 13. ročník konference Equal Pay Day?

V současné době zastává Helena pozici hlavní ekonomky Raiffeisenbank v Praze a vede tým Economic Research. Zároveň se v lednu 2022 stala ekonomickou poradkyní premiéra Petra Fialy, aktivně se podílela na ekonomickém think-thank projektu „Alter-Eko“ a přednáší ekonomii na univerzitách. Všechno nové a neznámé v oblasti měnové politiky je pro ni vzrušující. Časopis Forbes ji opakovaně řadí mezi 150 nejvlivnějších žen Česka.

Je to akční máma dvou dětí a relax často nachází ve sportu. Můžeme ji potkat na golfovém hřišti nebo v přírodě. Její energie je strhující a často se jí daří přenést ji i na své okolí.

Když popularizovat ekonomii, tak až do roztrhání...

…hlásají její příspěvky a my můžeme jejich sledování jedině doporučit, pokud chcete být v ekonomickém obraze.

Helena se zapojuje do odborných diskusí a píše pro deníky jako například Hospodářské noviny či periodika E15, na iDNES.cz, do Respektu. Jejím cílem je podnítit diskusi a hledat jednoduché odpovědi na nezodpovězené a navíc složité otázky. Heleninou vášní a současně posláním je interpretovat čísla, a to samozřejmě nejen pro potřeby banky. Předpovídat budoucnost. Vidět ji jako s pomocí křišťálové koule. Jak je možné vidět v číslech příběhy?

Budoucnost je plná výzev.
Změny budeme muset dělat hlavně u sebe.

Každý z nás by měl vědět, že může prospívat jedině společně s naší ekonomikou. Od veřejných financí k těm osobním, je nám asi jasné, že se připravujeme na velké změny. Tak kde začít? Téma osobní a finanční odpovědnosti se prolíná s Heleninou angažovaností. Prohlásila: “Tato společnost mi poskytla vzdělání a prostor k rozvoji. Cítím potřebu jí to podle svého nejlepšího vědomí a svědomí vrátit, co bude v mých silách.”
Na konferenci se nebudeme ptát, co radí panu premiérovi. Zajímá nás, jaké trendy sledovat tak, abychom se v ekonomice nejlépe orientovali.