Skip to main content
aktualita

GasNet – Eva Netušilová z GasNetu: Tvoříme cestu pro vodík

Tým Evy Netušilové formuje podobu plynárenství pro další dekády. „Připravujeme Česko na vodík. Nejzásadnější pro naši práci je schopnost učit se, protože prošlapáváme cestu, po které u nás ještě nikdo nešel,“ říká manažerka strategického Asset Managementu společnosti GasNet. S Evou Netušilovou jsme si povídali nejen o energetice, ale také o roli žen v technických oborech, respektu k inovacím a hledání životní rovnováhy.

Jak se pracuje manažerce v plynárenství, které je doménou mužů?

Skvěle. Jednak jsem na převážně mužský kolektiv zvyklá, protože jsem studovala Fakultu strojní Západočeské univerzity, a současně moje ženství není v GasNetu určujícím prvkem. Klíčová je tu odbornost, a když ji máte, získáte i respekt.

Plynárenství je navíc doménou mužů zcela přirozeně, protože je tu velký podíl fyzicky náročné práce. Pro spokojenost považuji za důležité mít možnost svobodně si vybrat profesi a také mít dostatek pracovní flexibility. Tu potřebujete pro sladění pracovního života s osobním. Obojího se mi v GasNetu dostává hojně. Byl to i jeden z důvodů, proč jsem si GasNet vybrala.

Můžete být konkrétnější?

Před GasNetem jsem získala zkušenosti na energetických projektech pro Doosan Škoda Power. Pak se mi na narodila dcera, pracovala jsem na částečný úvazek a v době, kdy jsem přemýšlela, že se vrátím na plný, mě oslovili z GasNetu. Dostala jsem nabídku připravovat plynárenství na vodík. To mě hodně lákalo. Ale současně jsme si říkala, že nechci práci, kde bych byla zavřená v jednom kuse od sedmi do šesti, takže bych ani nemohla dobře pečovat o dceru. Už na pohovoru jsem ale zjistila, že větší míra pracovní flexibility je v GasNetu samozřejmostí. Ať už jde o práci z domova pro kancelářské profese nebo zkrácenou pracovní dobu.

Název vaší profese je manažerka strategického Asset Managementu. Co to znamená?

Asset, česky aktivum, je prostředek zisku. Může to být třeba byt, který někomu pronajímáte. V případě GasNetu je to 65 tisíc kilometrů plynovodů plus souvisejících zařízení, kterými přivádíme plyn do českých domácností a firem. Já pro GasNet vedu tým, se kterým připravujeme strategii obnovy a rozvoje plynárenské sítě. Analyzujeme data o našich aktivech, dáváme je do souvislosti s možným vývojem v energetice. Na základě toho připravujeme investiční plány. Ovlivňujeme to, jak bude síť vypadat za 10, 20, 30 let. Zkrátka: Tvoříme budoucnost plynárenství.

Jaká ta budoucnost má být?

Udržitelnější a obnovitelná. To jsou asi dvě nejvýstižnější slova v době, kdy v důsledku globálního oteplování nahrazuje celý svět fosilní paliva nízkoemisními zdroji. Plyn jako médium má tu výhodu, že je stabilním nosičem energie a obdobně jako elektřina ze slunce nebo větru má i on obnovitelnou budoucnost. Tu představují vodík a biometan. Samotný zemní plyn bude pro fungování české ekonomiky nepostradatelný ještě více než dekádu, postupně ho ale chceme nahrazovat právě těmito obnovitelnými plyny.

Podíl biometanu v distribuční síti navyšujeme už teď díky připojování biometanových stanic. Nedávno jsme do sítě zapojili pátou stanici, která v Havlíčkově Brodě vyrábí biometan z odpadních vod. Těsně před ní pak stanici v Mladé Boleslavi, kde plyn vyrábí z bioodpadu. Jezdí tam na něj městská hromadná doprava a díky naší distribuci si na takto vyrobeném plynu lidé uvaří. Posilujeme tak i energetickou nezávislost České republiky.

Eva Netušilová

V roli manažerky strategického Asset Managementu skupiny GasNet připravuje Česko na obnovitelné plyny: vodík a biometan. Za klíčové vlastnosti považuje otevřenost a schopnost učit se. Maluje obrazy, miluje vodu a s ní související sporty. Potkat ji můžete s rodinou v přírodě.