Skip to main content
Empowering Women 6aktualitanapsali-o-nas

TN Nova: Empowering Women Mentoring: Zapojení talentovaných žen pomůže udržitelnosti

Diverzita a inkluze se stávají stále důležitějšími pojmy v byznysu a společnosti jako celku i přesto, že by se mohlo zdát, že tento problém je v naší společnosti zcela vyřešen. Společnosti, které se aktivně snaží o diverzifikaci svých pracovních sil a pečují trpělivě o své talenty, mají tendenci být konkurenceschopnější a udržitelnější.

Projekt Empowering Women Mentoring je iniciativou veřejně prospěšné organizace Business & Professional Women CR a podporuje cíle udržitelného rozvoje tím, že podporuje a rozvíjí ženy-talenty v kariérním prostředí.

Mezifiremní mentoring

Šestiměsíční projekt se opírá o bohaté zkušenosti žen manažerek z top managementu, které předávají během šesti intenzivních setkání dalším 15 juniorním ženám (mentees). Všech 10 mentorek vstupuje do programu s cílem předat své know-how a varovat před chybami, jež ony samy musely překonávat. "Když jsem před lety přešla na manažerskou roli, říkala jsem si, jak by to bylo fajn, kdyby mi někdo zkušenější pomáhal na mé cestě. Vyvarovala bych se mnoha chyb i pochyb. Proto dnes ráda pomáhám najít cestu ostatním ženám," potvrzuje Petra Vrbová, Head of Procurement společnosti GasNet.

Péče o talenty je přínosem nejen pro zapojené ženy, ale také pro jednotlivé firmy. "Firmy investují stále více do interní mobility talentů a je to správný směr. Především větší firmy mají tu výhodu, že zaměstnanec může růst a rozvíjet se v rámci stejného zaměstnavatele na různých pozicích i několik let. Interně by mělo být vždy jednodušší talenty přilákat, mít o nich přehled, vědět, co je motivuje a dlouhodobě pracovat na jejich rozvoji. Je to také svým způsobem sázka na jistotu, člověka firma interně zná, ví, co umí, jak je ochoten na sobě pracovat, jaké má ambice anebo kde jsou jeho slabší stránky. Zatímco kandidát mimo firmu, i když na doporučení, je vždy velkou neznámou," vysvětluje mentorka a ambasadorka programu projektu Leona Schovancová neméně důležitý přínos projektu, pro utužení vztahu mezi zaměstnankyní a zaměstnavatelem.

​Projekt také pomáhá zapojeným firemním partnerům plnit své cíle diverzity a inkluzivity, což má dlouhodobé pozitivní dopady na jejich výkonnost a image společnosti býti vzorem pro ty, kteří s udržitelností začínají.

(NE)přímo k Cílům udržitelného rozvoje

Aktivity a výstupy projektu jsou plně v souladu v naplňování Cílů udržitelného rozvoje, které definovala Organizace spojených národů (OSN) jako program rozvoje světa, a to hned v několika konkrétních oblastech svého programu.

Mentoring talentovaných žen pomáhá odstraňovat bariéry a překážky, které brání ženám dosáhnout svého vlastního plného potenciálu. Jeho rozvíjením se zvyšují v pracovním prostředí rovné příležitosti včetně rovného odměňování (Cíl 5) a konkurenceschopnost a nabízí ekonomickou bezpečnost ženám, což napomáhá snižování chudoby (Cíl 1 – Konec chudoby).

Mentoring je významným nástrojem pro rozvoj kariéry a osobní růst a projekt pomáhá ženám dosáhnout důstojných pracovních míst a přispívá k ekonomickému růstu tím, že podporuje jejich profesní rozvoj (Cíl 8).