Skip to main content
Empowering Women 6aktualita

Empowering Women Mentoring 6: Kde vzdělání přerůstá v „hnutí“ vzájemné podpory

By 19. 1. 202416 února, 2024No Comments

Inspirace, podpora a sdílení zkušeností na setkání talentovaných žen

Na začátku nového roku, konkrétně 12. ledna 2024, se uskutečnilo již třetí setkání v rámci projektu "Empowering Women Mentoring 6" a to hned na dvou místech: jedna skupina zamířila do společnosti UNIQA a druhá do Philip Morris. V obou případech je čekala dopoledne nabitá cennými zkušenostmi a radami, které s nimi sdílely naše výjimečné mentorky.

UNIQA: Ve znamení týmové spolupráce

Mezi hlavními hvězdami skupiny, které se sešla v UNIQA byly Lucie Urválková, místopředsedkyně představenstva a CFO pojišťovny UNIQA, a Leona Schovancová, zkušená interim a projektová manažerka. Obě mentorky předaly účastnicím nejen své profesní poznatky, ale také osobní příběhy a inspiraci.

Ještě než usedly k mentoringovým stolů, vzala si slovo Lenka Šťastná, prezidentka Business & Professional Women CR, která přítomné seznámila s aktuální přípravou konference Equal Pay Day.

Tato konference, plánovaná na duben, nabízí příležitost pro rozvoj žen a hlavně podporuje téma rovnosti mezi ženami a muži v oblasti odměňování a profesních příležitostí. Lenka Šťastná zdůraznila význam účasti na tomto důležitém eventu a povzbudila všechny přítomné, aby se zapojily a přispěly ke změně.

Diskuse o genderových rozdílech v pracovním prostředí se pak plynuje rozvinula i v rámci mentoringu. Obě mentorky otevřely důležité konverzace o tom, jak mohou ženy vzájemně podporovat jedna druhou a jak se mohou učit z vlastních rozdílných zkušeností a perspektiv.

Lucie Urválková se zaměřila na téma "Tým je klíčem k úspěchu každého leadera", zdůraznila potřebu spolupráce a vzájemné podpory v profesním prostředí. Její přístup byl nejen informativní, ale i motivující, a ukázal, jak může být týmová práce cenným zdrojem síly a inovace.

I Leona Schovancová hovořila o vzájemné "Podpoře mezi ženami a v čem to máme jinak než muži". Její pohled na genderové rozdíly v pracovním prostředí byl obohacující a otevřel zajímavou debatu o tom, jak mohou ženy podporovat jedna druhou a jak se mohou učit z vlastních rozdílných zkušeností a perspektiv.

Philip Morris: Za vším stojí mindset aneb jaké si to uděláme, takové to budeme mít

Ve Philip Morris přivítala účastníky Michaela Pajerová, která má ve společnosti na starosti interní komunikaci, employee engagement a diverzitu. Za mentoringové stoly pak v roli mentorek zasedla její kolegyně Barbora Týrová, manager cluster RRP engagement, a Eva Weberová, koučka, mentorka a lektorka úspěšného leadershipu. 

Barbora Týrová rozvířila emoce účastnic, když se zeptala “Co nám brání říct si o peníze?” Vyšlo najevo, že ženy nemají problém vybojovat peníze a dobré podmínky pro svůj tým, ale nedokáží si říct o adekvátní odměnu pro sebe. Čekají totiž, že si jejich práce někdo všimne a jsou zklamané, když se tak nestane. Bariéru vytváří podvědomě zažitá víra, že peníze jsou tabu a je ponižující si o ně říkat, i když se jedná o odměnu za dobře vykonanou práci. Ženy navíc mají tendenci se stále s někým porovnávat, namísto aby samy určily svoji hodnotu.

Eva Weberová se podělila o svých “5+1 klíčových dovedností lídrů budoucnosti”. Které to jsou? Aktivní naslouchání, reflexe a sebereflexe, učení aneb nenechat si know-how pro sebe, nechat své lidi zářit, mentální zdraví a jako bonus mindset. “Je dobré učit lidi samostatnosti, naslouchat jim a učit je, aby hledali řešení problémů sami. Často nás ale brzdí vlastní ego,” říká Eva Weberová, která je přesvědčená, že partnerství (tj. mezi vedoucími a podřízenými) je pro úspěšné fungování týmů a firem tím nejlepším způsobem.

Tento den nebyl jen o přednáškách a diskuzích. Byl to den plný smíchu, sdílení a vzájemné podpory. Ukázalo se, že když se ženy spojí, nejenže dokážou překonat výzvy, ale také vytvářejí prostor pro růst, inovaci a změnu.

"Empowering Women Mentoring" jde totiž nad rámec pravidelných setkání – je to hnutí, které ukazuje sílu a potenciál, který v sobě ženy mají. Když si uvědomíme naši společnou sílu a podporujeme se navzájem, můžeme dosáhnout čehokoliv.

Pro BPWCR napsala: Klára Smolová