Skip to main content
aktualitaEqual Pay DayFiremní členství

“Nejšťastnější lidé nemají to nejlepší ze všeho, prostě udělají to nejlepší ze všeho, co mají.” Dahomíra Mandíková

By 7. 2. 202226 května, 2022No Comments

Kdy jindy, než teď, kdo jiný než my? Že si tyto věty dobře pamatujete? A že jsou stále více aktuální? Souhlasíme! Vyšly totiž z úst naší ambasadorky v roce 2019, když na desáté výroční konferenci zahajovala program s podtitulem Firemní kultura. Drahomíra Mandíková, výkonná ředitelka firemních vztahů v Asahi Europe & International, vysílá poselství:

“Tématem Equal Pay Day 2022 je ZMĚNA pro lepší budoucnost a změnu přinášejí činy, které jsou významnější než slova. Věřím, že EPD v nadcházejícím roce přinese inspiraci pro budoucnost v obtížně předvídatelném světě a výzvu ke spolupráci.”

Drahomíra, která o sobě říká, že ráda “porušuje pravidla”, je pozitivní, energická, empatická, vždy zapálená pro dobrou věc a zaměřuje se na řešení a výsledek. “Inspirují mě zásadové a silné ženy s energií, které mají odvahu měnit věci a společnost k lepšímu.”

  

Vystudovala ekonomii a pracovala několik let v bankovnictví. Od čísel ji to ale táhlo k lidem a tak ji odvaha a další studium posunulo na novou cestu. I proto se její pracovní život a často i volný čas již 21 let pojí s pivem a pivovarnictvím. Ve vedení Asahi Europe & International, mateřské společnosti Plzeňského Prazdroje, zastává pozici výkonné ředitelky firemních vztahů. Co to znamená? Vedení týmu odpovědného za oblast udržitelnosti, interní a externí komunikace, firemní reputace a zájmy průmyslu v Evropě i na mezinárodních trzích.

Kdy jindy, než TEĎ?

Firmy si stále více uvědomují, že větší zapojení žen do rozhodovacích pozic a uplatnění principů diverzity zlepšuje #firemní kulturu a tím i celkovou prosperitu. Měla by se formovat tak, aby podporovala zaměstnance, a to i ženy, které kromě pracovních úloh řeší slaďování.

“Věci, které přináší ženy do agendy, často bývají daleko silnější, než ty, se kterými přichází jejich mužští kolegové. Byla by škoda tento potenciál nevyužívat. Firemní kulturu tvoří každý jeden z nás.”

Kdo jiný když ne MY?

“Často se potkávám s tím, jak se my ženy již předem vzdáváme svých snů či plánů. Vzdáváme se něčeho, o čem si ani nejsme jisté, jestli je to dobré pro nás, či pro naše blízké. Ne vždy si řekneme o to, co chceme, ne vždy následujeme své představy. Přitom nejlepší způsob, jak udělat šťastnými lidi kolem Vás, je začít od sebe,” reaguje Drahomíra a dodává:

“Nejšťastnější lidé nemají to nejlepší ze všeho, prostě udělají to nejlepší ze všeho, co mají.”

Pandemie silně zasáhla životy všech a mění vše kolem nás, ale jedině my máme sílu měnit sebe a tím ovlivňovat své okolí. Zastoupení žen v parlamentu a ve vedení firem je stále ještě velmi nízké a neodráží jejich skutečný #potenciál a přínos pro společnost. “Vnímám, že aktuální čísla musíme komunikovat proto, aby nás vyburcovala k akci. Jsme připravené si vyžádat to, co si zasloužíme? Poselství je jednoduché… Hlas, který vy sama můžete dát tomuto tématu je ten, který může rozhodnout. Rozhodnout o budoucnosti pro všechny."

S kým, když ne s Equal Pay Day…

Proč jsem se tenkrát rozhodla podpořit EPD a jak je to dnes? “Podpora žen, diverzita, rozvoj ženského leadershipu. Těmto oblastem se věnuji dlouhodobě, protože věřím, že posouvají naši společnost kupředu. Jako prezentující se účastním konferencí, jsem mentorkou pro talentované ženy v rámci rozvojových programů a mentoring v rámci Equal Pay Day je skvělou příležitostí pro podporu velkého množství žen, které se spolu síťují a navzájem se podporují.”

Od roku 2014 Drahomíra vystoupila v projektu jako vedoucí panelu i řečnice, měla strhující zahajovací řeč 10. ročníku, setkaly jsme se s ní 2x v online prostředí a je účastnicí a partnerkou akce. Letos se chystá na roli novou - moderátorskou.

 

“EPD je pro mne oslavou pro všechny ženy, které se posouvají ke šťastnějšímu životu, podporují jedna druhou a podporují to, aby se v naší společnosti lépe žilo.” Využijme toho, že máme hlas a pojďme ho použít k tomu, aby se věci posouvaly dopředu. S respektem a odvahou, která je ženám vlastní.