Skip to main content
aktualitanapsali-o-nas

Komora plus: BPWI: Když ženy spojí síly

By 10. 10. 202314 října, 2023No Comments

BPWI: Když ženy spojí síly

Vlivná ženská síť Business & Professional Women

Psal se rok 1930, když právnička Leny Madesin Phillips založila ve Švýcarsku mezinárodní federaci Business and Professional Women. Celosvětová organizace si kladla za cíl propojit a budovat vztah mezi ženami v oblasti obchodu, šířit osvětu o rovném přístupu žen a mužů ke vzdělání i financím. Ve své činnosti neustává dodnes, naopak; její hlas získal za více než 90 let existence na síle.

Business and Professional Women International (BPWI) je dnes jednou z nejvlivnějších mezinárodních sítí podnikatelek a profesionálek s federacemi ve více než 100 zemích na pěti kontinentech.

Jejími členkami jsou vlivné ženy ve vedoucích pozicích, velvyslankyně, ministryně, podnikatelky, majitelky společností, vedoucí pracovnice, ale třeba i mladé podnikatelky; zkrátka ženy, které chtějí dělat více než jen byznys. Profesionální sdružení žen má od roku 1947 poradní status OSN; v současné době je více než 20 členek BPWI zástupkyněmi v OSN, jejích orgánech či souvisejících organizací.

Jednou ze zakládajících členek byla v roce 1930 také česká politička a aktivistka Františka Plamínková, která se svojí osvětovou činností u nás zasadila mimo jiné o prosazení základních ženských práv a také o vzdělávání žen; i tyto kroky vedly k pozdějšímu ukotvení volebního práva žen v československé ústavě.

Česká organizace BPW

Na tuto českou stopu navázala v roce 2010 Lenka Šťastná, když založila českou odnož organizace Business & Professional Women (BPW) s vizí, že propojení žen a jejich vzájemná podpora dokáže mnohé.

„Jsme veřejně prospěšná organizace, která v duchu filozofie BPWI propojuje aktivní ženy s cílem podpořit ekonomickou nezávislost žen. Celoročně vedeme kampaň za #rovnéodměňování, upozorňujeme na ženské vzory, organizujeme dvoudenní konferenci Equal Pay Day a mentoringové programy, dlouhodobě podporujeme téma postavení a vliv žen ve společnosti. Napomáháme však také firmám ve vytváření pracovních podmínek pro maximální možné využití potenciálu žen v práci i společnosti,“ vysvětluje Lenka Šťastná, prezidentka Business & Professional Women CR.

I díky neutuchající činnosti BPW se u nás otevřeně hovoří o tématech spojených se znevýhodněním žen. Ať už co do pohlaví, věku, platového ohodnocení či pracovního zařazení. „Našimi projekty a veškerou naší činností pomáháme posílit práva žen, překonávat různá omezení a pečovat o vzdělávání a osobní rozvoj,“ říká Lenka Šťastná.

Bohužel data a výzkumy hovoří jasně. Ani ve 21. století nemají ženy takové příležitosti a ohodnocení jako muži.

Podle reportu Světového ekonomického fóra se naše země propadla v žebříčku rovných příležitosti o neuvěřitelných 25 míst na 101. pozici ze 146 zemí. „V Evropě jsme na předposledním místě za Maďarskem a jen těsně před Kyprem… A pouze 16 procent firem má u nás ve svém top managementu ženy,“ upozorňuje Lenka Šťastná, prezidentka české BPW.

Na stejnou výplatu o 60 dní déle

Dobře si Česká republika nestojí ani v oblasti férových příjmů. „Ženy v Česku musely v loňském roce pracovat o 60 dní déle, aby dosáhly na stejnou výplatu jako muži v roce 2021. Ženy u nás v průměru vydělávají o 16,4 procent méně než muži. Průměrný rozdíl v Evropské unii přitom činí 13 procent,“ shrnuje Lenka Šťastná.

Fakta ukazují, že o rovných příležitostech žen a mužů je třeba stále hovořit; a především že je třeba se stále v této oblasti vzdělávat.

Jedním z klíčových faktorů, který by moderní společnost mohl přesvědčit, že pustit ženy tak říkajíc k válu má své zásadní přínosy, je ESG (z anglického Environmental, Social, and Governance), který odkazuje na nové požadavky v oblasti společenské odpovědnosti, správy a řízení podniků a ekologické udržitelnosti. Je to de facto hodnocení kolektivní odpovědnosti firmy v oblasti sociálních a environmentálních faktorů. Čím dál častěji je tento ukazatel celosvětově využíván v rámci celkového hodnocení firem; například k němu při stanovení ratingu přihlížejí mj. banky. Patří do něj právě i rovné postavení žen a mužů.

Ženy jsou nevyužitým potenciálem ekonomické prosperity státu

Podle analýzy poradenské společnosti McKinsey & Company skrývá větší počet žen na vrcholných pozicích potenciál ekonomického růstu. „Do diskuze o rovnosti žen a mužů je třeba vnášet fakta, nikoli jenom emoce a osamocené výkřiky. Ze závěrů studie také vyplývá, že by se český hrubý domácí produkt mohl do roku 2030 navýšit o 500 miliard. Pokud by se ženy více zapojily do ekonomických aktivit a měly by větší zastoupení v produktivnějších odvětvích a na vedoucích postech,“ uzavírá Lenka Šťastná, prezidentka české organizace BPW.