Skip to main content
aktualitaWEPs

BPW International partnerem WEPs od samého začátku

Co jsou WEPs? 

WEPs je soubor zásad a osvědčených tipů pro firmy a organizace, jak podporovat rovné příležitosti pro ženy a muže na pracovištích, v komunitách a celkově ve společnosti. Celý projekt patří pod UN Compact, pod záštitou Organizace spojených národů (OSN).

Naším cílem je představovat výhody přistoupení k WEPs u nás, inspirovat firmy, které se o problematiku rovných příležitostí pro ženy zajímají, aby se k tomuto globálnímu projektu připojily a byly tak vzorem pro společnosti, které o aktivitách vedoucích ke zlepšení pracovního prostředí pro ženy zatím jen uvažují.

Od 8. března 2010, kdy UN Women a United Nations Global Compact společně spustily WEPs, BPW International spolupracuje na podpoře přidružených společností BPW v rámci všech zemí k vyzvání generálních ředitelů společností k podpisu prohlášení o podpoře principů posílení postavení žen.

BPW pokračuje ve svém zastoupení v ústředí OSN v New Yorku, Vídni a Ženevě. Regionální kanceláře OSN, UNESCO, UNICEF, ILO, WHO, UNCTAD, UNIDO, FAO, OSN DPI; Evropská rada; European Women’s Lobby a nadále úzce spolupracuje s UN Women.