Skip to main content
aktualita

30 let svobody? NE

Dovolte mi odporovat. Nemyslím si. Podle toho, co pozoruji, jsme za posledních 30 let jen přeměnili systém měření svobody. Už nejsme pod pokličkou komunismu, máme šanci cestovat a svobodně se vyjadřovat. 

ALE

Můžeme se opravdu svobodně vyjadřovat? Můžeme dělat, co bychom chtěli?

Svoboda pochází zevnitř ven. Ne zvenku dovnitř. A cítíme se svobodní uvnitř? VŠICHNI? 

Nemám odpověď, ale několik dalších otázek - jako žena. 

Neustále se navzájem bombardujeme hodnoceními. Žijeme stále ve stereotypech, které se za posledních 100 let změnily pramálo. Cokoliv řekneme a napíšeme, podléhá ihned kritickému hodnocení ostatních a my jsme na pozoru. Neustále. Jsme na pozoru s výběrem slov, oblečení, doplňků, co uvést do životopisu, výběrem fotografií k našim profilům… Hodnocení je všude kolem nás. Tak se nezlobte, ale s tou svobodou to pro mě, jako pro ženu, není tak žhavé. 

Pokud hodnotíme a nepochází to z klidného stavu mysli, nikdy to není hodnocení, které nás jako společnost posune. Jen to vyvolá konflikt a ten se pak řeší. Konflikt, ne problém. Svoboda nastane ve chvíli, kdy si mi sami dáme pohov od našich stereotypů, včetně těch v myšlení a hodnocení. A necháme naši mysl zklidnit se a pak svobodně - bez otěží vzteku a předsudku - ohodnotíme situaci.

Návštěva výstavy Vlastním hlasem mi otevřela oči. Co vše neustále považujeme za normální, ale co není správné: Poměr domácích prací, platové ohodnocení, přiřazení typů práce ženám a mužům. Stereotypy, stereotypy a stereotypy. Stereotypy jsou myšlenky, které nás svazují. 

Pojďme se bavit o svobodě vydělat si na dovolenou stejně rychle jako můj kolega. 

Pojďme se bavit o svobodě budovat si kariéru, i když jsem ve věku, kdy bych mohla mít děti, kdy mám malé a nemocné děti, kdy je mi padesát.

Pojďme se bavit o svobodě vzít si na sebe cokoliv a nebýt považována za vyzývavou, uťápnutou, extravagantní, nevkusnou.

Pojďme se bavit o svobodě vybrat si povolání, kde hodně cestuji a nemusím se bát o to, kdo vyzvedne dítě ze školky. 

Pojďme se bavit o svobodě, kdy se nemusím bát v noci chodit po ulici sama, protože by mě někdo mohl znásilnit. 

Naštěstí se o svobodě učím od skvělých žen, které svobodně přemýšlejí a na těžké otázky dokáží nahlížet s lehkým srdcem, nadhledem a láskou. I když pak musí říci něco nepopulárního, řeknou to tak, že chápete jejich cíl věci změnit, ale nebojovat. Dělají vše pro vyšší dobro všech. Moc děkuji za inspiraci, Lenko Šťastná a Lindo Pettit. 

Těším se s vámi na svobodnou dobu, kterou se pokusíme vytvořit pro další generace. Naše dcery si to zaslouží. 

Poznámka autorky: celý článek je psaný správně češtinářsky s i na konci sloves. Otázky totiž platí pro obě pohlaví, nejen pro ženy. A akci musíme vzít do rukou taky všichni. 

Kateřina Černá

Původní článek je na LinkedIN zde