Skip to main content
aktualitaEqual Pay Day

ŽENA MÁ NA STAROSTI DOMÁCÍ PRÁCE V KAŽDÉ DRUHÉ DOMÁCNOSTI – výsledky průzkumu IKEA

By 24. 3. 2021No Comments

Je současná společnost postavena na principech rovnosti pohlaví? V České republice to tak vnímá pouze 45 % obyvatel, názory mužů a žen se přitom výrazně liší. Zatímco o genderové rovnosti je přesvědčeno 52 % mužů, mezi ženami je to jen 38 %. Skutečnost, že mezi námi v pracovním i domácím prostředí stále panuje řada zaběhlých stereotypů, potvrzují také další výsledky průzkumu společnosti IKEA. 

Ty ukázaly, že české ženy mají na starosti většinu domácích povinností v každé druhé domácnosti. V průměru jimi denně stráví ve srovnání s muži téměř o hodinu více času. „Zjistili jsme, že pracující ženy denně stráví další zhruba 4 hodiny péčí o domácnost a děti, což je přibližně o hodinu více než muži. Mezinárodní den žen, který se každoročně slaví 8. března, v IKEA vnímáme jako ideální příležitost k otevření diskuse právě na téma rovnosti a stejných příležitostí pro ženy a muže nejen v zaměstnání, ale také v jejich osobním životě. Kdy jindy se zamyslet nad řadou stereotypů, které v naší společnosti přetrvávají, a často právě tam, kde by si všichni měli být rovni – doma,“ říká Roman Bojko, manažer pro oblast rovnosti, diverzity a inkluze, IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovensko.

Genderové stereotypy však nepřetrvávají jen doma, ale také na pracovišti. Při zaměření na to, jak Češi hodnotí přístup k rovnosti mužů a žen v zaměstnání, se odpovědi opět zásadně liší. Jako spravedlivé hodnotí pracovní podmínky a příležitosti pouze 39 % žen oproti 66 % mužů. Kromě toho až 37 % žen necítí ze strany svého zaměstnavatele dostatečnou podporu v oblasti péče o děti. V tomto případě se může jednat například o nedostatek flexibility a ochoty vyjít ženám vstříc, aby mohly lépe skloubit pracovní a rodinné povinnosti.

„Rovnost pohlaví a snaha o zajištění stejných příležitostí pro muže i ženy je pro nás v IKEA dlouhodobě jedním z důležitých témat. Snažíme se dosáhnout skutečné genderové rovnosti, ať už zajištěním stejných platových podmínek pro obě pohlaví, tak rozložením pracovních sil. V současné době je v IKEA zaměstnáno 54 % žen a 46 % mužů, na manažerských pozicích se nám dokonce podařilo dosáhnout vyváženého poměru mužů a žen 50/50. Zároveň jsme hrdí, že ačkoliv průzkum ukázal, že Češi v pracovním prostředí nejsou zcela spokojeni s přístupem k genderové rovnoprávnosti, 96 % zaměstnanců IKEA v naší studii naopak uvedlo, že spokojeni jsou,“ doplňuje Roman Bojko.

Více informací ohledně výsledků průzkumu Gender Equality Study, kterého se letos v lednu zúčastnilo více jak 1000 respondentů z Česka, najdete v tiskové zprávě.

A nepromeškejte příspěvek do konference se CEO a CSO IKEA, Mounií El Hilali ve čtvrtek 1.4. od 10 hodin.