Skip to main content
FloraProjekty

Závěrečná zpráva projektu Florá Handmade

Bologna 16.-20. října 2019 hostila poslední setkání partnerů projektu a současně trénink Handmakers na téma Finanční disciplína.

Naše skupina byla v plném obsazení, za partnera Lenka Šťastná a Ingrid Šůrová. Za účastnice projektu Anna Batistová, Lenka Viktorová a Alice Pljonkina.

Závěrečná konference v historických prostorách městské radnice na hlavním náměstí v Bologni shrnula cíle projektu, jejich naplnění a další možnosti využití projektu ve vlastní praxi.

Osobní prezentace všech účastnic byla velmi inspirativní, ukázala jak se ženy posunuly ve svém vzdělání a podnikání a jak projekt vytvořil prostor pro jejich vzájemné přátelství.

Anna Batistová patřila mezi nejzkušenější účastnice projektu a z její prezentace byl zřetelně vidět analytický přístup a zaměření na cíl. Anička vnímá kolegyně z projektu jako potenciální partnerky pro budoucí, mezinárodní spolupráci.

Alice Pljonkina se ujistila, že je stále co nového se učit, ocenila praktické rady, pochopila sílu sdílení na sociálních sítích. Také velmi silně vnímá přesah projektu do osobních vazeb a přátelství, vzájemnou podporu a sdílení.

Lenka Viktorová se cítí obohacena příběhy ostatních žen, během projektu získala podporu a nové znalosti. Začala si více věřit, úroveň jejich výrobků se výrazně zvýšila a vidí smysl v šíření myšlenky projektu.

Celkově lze projekt hodnotit jako úspěšný, podtrhující individualitu jednotlivých účastnic a respektující diverzitu mezinárodní, generační, oborovou a sociální.

V závěrečné fázi projektu budou vytvořeny vzdělávací příručky pro podporu dalších žen pracujících v oblasti handmade.

Pro BPW CR sepsala Ingrid Šůrová.