Skip to main content
aktualitaWEPs

Novinky z projektu Women’s Empowerment Principles (WEPs) za duben 2024

By 6. 5. 20249 května, 2024No Comments

Co se dělo v dubnu 2024

Prioritou Globální WEPs byly v měsíci dubnu investice do takových aktivit, které urychlí rovnost mužů a žen nejen v businessu.

V návaznosti na „Mezinárodní den žen“ a akci „Zazvoň zvonem pro rovnost mužů a žen“ se i nadále zaměřujeme na prosazování rovnosti obou pohlaví prostřednictvím strategických investic.. V tomto měsíci jsme se věnovali investicím do rovnosti žen a mužů prostřednictvím začleňování žen do oblasti financí. Touto cestou včetně ekonomického posílení žen mohou společnosti hrát stěžějní roli při vytváření spravedlivější a udržitelné budoucnosti.    

Pro tento měsíc jsme se zaměřili na tyto tři principy, jejichž prostřednictvím mohou společnosti dosáhnou hmatatelného pokroku v rovnosti mužů a žen:

Princip 1: Corporate leadership na vysokých manažerských pozicích – začlenění žen do oblasti financí, posílení jejich ekonomické situace, podpora udržitelného rozvoje 

Princip 2: Zacházet s ženami a muži bez diskriminace – to nejen zlepší kulturu na pracovišti, ale také posílí reputaci firmy

Princip 5: Podpora rozvoje podnikání, účast žen v dodavatelských řetězcích a marketingových projektech

V dubnu 2024 se na Globální úrovni udály mimo jiné tyto zajímavé aktivity, které mohou inspirovat: 

  • 17.4. se konal WEPs  seminář na téma „New Zealand – Implementation journey/Breaking barriers, který vedla Radmila Pinkavová Jirkovská , koordinátorka pracovní skupiny. Další webinář této skupiny se bude konat v červnu tohoto roku  
  • 25.4. byl pořádán seminář o posilování postavení žen v IT
  • Zvonění na zvony pro posílení rovnosti mužů a žen v Číně 
  • Podpora podnikatelek v Etiopii – Signatářka WEPs v Etiopii se spojila s organizacemi jako WISE (Women in Self Employement), aby prostřednictvím vzdělávacích programů a přístupu k mikroúvěrům posílila podnikatelky ekonomicky 
  • Investice s genderovou optikou v Gruzii
  • Budování finanční inkluze žen v Ekvádoru
  • Budování inkluzivního pracovního prostředí v Sierra Leone
  • Podpora zapojení WEPs v SAMCO – South Africa Multi-Country Officeś 

A co se chystá v květnu?

Více se můžete dočíst na stránkách WEPs.

Zpracovala: Michaela Hrdličková, BPWCR