Skip to main content
aktualitaHR Days 2021

Venda Vaníčková: Empatie jako klíčová dovednost nejen při vedení lidí

Mentorka: Venda Vaníčková

Téma: Empatie jako klíčová dovednost nejen při vedení lidí

Mentoring: 6.10.2021   13:45 - 14:45

Od roku 2006 se zabývám pod značkou autentik sebepojetím – autenticitou. Autentik® je značka s registrovanou obchodní známkou. Rozšířila jsem svou působnost na terapeutické konzultace systemickým přístupem a hypnoterapii. Zajímám se o vědomé prezentování osobnosti člověka originálním způsobem s využitím propojení různých možností, zaměřením se na osobní vlohy a autenticitu.Trénuji individuálně klienty i skupiny v mluveném a neverbálním projevu, kultuře odívání a vědomé sebe-prezentaci. Využívám znalosti z 13leté praxe práce s klienty v poradenství a konzultacích, a zkušeností z vizážistiky, stylistiky, choreografie, moderování a hudebního vzdělání. Spolupracuji s firemními zákazníky, fotografy a umělci.

 

 

BPWCR je dlouholetou váženou partnerkou profesního veletrhu HR DAYS. Naše mentoringová zóna patří k nejvyhledávanějším. Je nám velkou ctí, že Vás i letos můžeme pozvat k mentoringovým stolům. Přijďte si popovídat nejen s HR profesionály na různá témata.