Mobile Learning Week je jedna z nejvýznamnějších konferencí UNESCO v oblasti  informačních a komunikačních technologií ve školství.

Letos se koná 7-11 března 2016.

Tato událost, která se koná každoročně v sídle UNESCO v Paříži, svolává odborníky z celého světa a přináší jejich pohledy na to, jak cenově dostupné a výkonné mobilní technologie - od základních mobilních telefonů až po nejnovější tablety - můžou urychlit vzdělávání, a zejména jak mohou pomoci těm, kteří žijí ve znevýhodněných komunitách.

Více se o programu konference dozvíte zde: UNESCO_MLW_Flyer

Program konference zde: UNESCO_MLW_2016_The_Final_Programme

I pro nás je to zajímavé téma. Organizace Business & Professional Women se v loňském roce zapojila do mezinárodního projektu v rámci programu Erasmus+ Open Mobile Learning Platform for Small and Medium Enterprises (Otevřená mobilní vzdělávací platforma pro malé a střední podniky),  jedná se o dvouletý projekt realizovaný v rámci oblasti Klíčové akce 2 - Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů.

Více informací: http://bpwcr.cz/openmlp-project/ nebo na stránkách projektu www.openmlp.eu

OMLP logo

Log in with your credentials

nebo    

Forgot your details?

Požádat o členství v BPW

Přejít k navigační liště