Skip to main content
aktualita

STRATEGIE ČR 2030. Chcete mluvit do budoucnosti ?

By 10. 10. 2017No Comments

Milé dámy, členky a přátelé BPW,

rádi bychom sdílely pozvánku na Kulatý stůl k implementaci Strategického rámce Česká republika 2030, který pro Vás bude pořádat Úřad vlády České republiky ve spolupráci s Krajskými úřady:

-  dne 26. října 2017 od 14 do 17 hodin v v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, zasedací místnosti P1 – 905 Karla Poláčka, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.
-  dne 31. října 2017 od 14 do 17 hodin v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje, místnost č. 045A, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno.
- dne 1. listopadu 2017 od 14 do 17 hodin v budově Krajského úřadu Olomouckého kraje, Kongresový sál, 2. NP,  Jeremenkova 40a , Olomouc.
- dne 9. listopadu 2017 od 14:30 do 17:30 v budově Krajského úřadu Libereckého kraje, multimediální sál (3. patro), U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
- dne 14. listopadu 2017 od 14 do 17 hodin v budově Staroměstské radnice, Sál architektů, 4. patro, Staroměstské nám. 1/3, 110 00 Praha - Staré Město
- dne 21. listopadu 2017 od 14 do 17 hodin v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje, budova „C", Sál č. 222C, Stroupežnického 1326/16, 400 02 Ústí nad Labem
- dne 27. listopadu 2017 od 14 do 17 hodin v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, místnosti zastupitelstva kraje C 210, 28. října 117, Ostrava

Strategický rámec ČR 2030 je dokument, který udává směr rozvoje naší země na příští desetiletí. Dokument vytváří základní rámec pro ostatní strategické dokumenty na národní, krajské i místní úrovni.  V rámci setkání tým odboru pro udržitelný rozvoj představí tento dokument a následně povede diskuzi nad jednotlivými strategickými cíli a prioritními oblastmi a vysvětlí konkrétní opatření a doporučení pro naplnění strategie.

Na setkání jsou zváni zástupci místní státní správy a samosprávy, nevládních organizací, univerzit, soukromého sektoru a aktivní občané. Ti budou mít možnost  diskutovat s tvůrci dokumentu a společně se zamýšlet nad obsahem opatření, která by měla přispět k naplnění vytyčených strategických cílů.

Více informací a registrační formulář naleznete zde, případně na stránkách www.cr2030.cz. 

Jesti máte co říci, neváhejte se zúčastnit a rozeslat pozvánku dále.