Skip to main content
aktualitaAWE Akademie

Slavnostní zakončení AWE 2023 očima fotografů

Pojďte nasát atmosféru slavnostního zakončení třetího ročníku Akademie pro začínající podnikatelky, který se konal 15. 6. 2023 v nádherných prostorách Rezidence velvyslance USA v Praze.

Dopolední část byla věnovaná soutěži o nejlepší projekt, ve kterém 8 vybraných podnikatelek prezentovalo své business plány odborné porotě.

Odpoledne patřilo předávání certifikátů o úspěšném absolvování Akademie pro začínající podnikatelky a online studijního programu DreamBuilder Arizonské státní univerzity.