Trénink, nebo seminář? V zahraničí se toho spoustu naučíš…

Mobilita pracovníků s mládeží

Podpora profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží prostřednictvím seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží.

Co je to mobilita pracovníků s mládeží?

Projekty zaměřené na mobilitu pracovníků s mládeží umožňují pořádání mezinárodních školeníseminářů, vytváření partnerství, studijních návštěv a praktické stáže. Organizace a neformální skupiny mladých lidí tak mají možnost zkvalitňovat svou práci s mládeží, vyměňovat si zkušenosti a dobrou praxi, navazovat či zkvalitňovat partnerství a připravovat společné projekty.

Co je cílem mobility pracovníků s mládeží?

Hlavním cílem je zkvalitňování práce s mládeží a aktivit neformálního vzdělávání v zúčastněných organizacích a jejich okolí. Projekty by se měly zaměřovat také na tvorbu nových inovativních projektů v rámci programu Erasmus +.

Jak by měl projekt vypadat?

Projekty musí navazovat na reálné potřeby v práci s mládeží, musí mít jasně daný záměr, cíle, aktivity a zpracovanou strategii k šíření výsledků. Je možné využít informace z bývalého programu Mládež v akci.

Požadovaná kritéria:
  • žadatel je vždy ze země programu, partnerské organizace mohou být i ze Sousedních partnerských zemí EU
  • v projektu musí vždy figurovat min. 2 organizace/neformální skupiny – žadatel a partner
  • aktivity se musí konat v zemích, odkud pochází žadatel či partneři
  • jednotlivé aktivity trvají 2 dny až 2 měsíce bez dnů potřebných na cestu
  • počet účastníků: maximálně 50 včetně (je-li to relevantní) školitelů, facilitátorů a podpůrného personálu
  • žádné věkové omezení pro účastníky
Ukázky projetů:

GENDER IN YOUTH WORK, kterého se členky BPW zúčastnily v roce 2016. Zahrnoval 3 výjezdy do Makedonie a Albánie a vy se můžete nechat inspirovat na stránkách projektu, kde účastnice sdílejí svoje poznatky a fotky z cesty.

A kam se vydáte vy???

Helena Dreiseitlová / koordinátorka projektu GPCO 2016 a GSJP 2017.

Share Button