Co se v mládí naučíš.. aneb výzva na zapojení do výměny mládeže na červenec 2017

Výměny mládeže - co je to?

Co je to výměna mládeže?

Výměna mládeže je mezinárodní projekt určený všem mladým lidem. Více skupin se díky ní mohou potkat a pracovat na tématu, které je zajímá, zároveň tak

  1. poznat nové lidi
  2. získat zajímavé zážitky
  3. něco nového se naučit
Co je cílem této akce?

Díky zážitkům z přípravy, organizace a hodnocení výměny získávají účastníci a organizátoři nové znalosti a dovednosti, poznávají jiné kultury a rozšiřuji si své obzory a možnosti svého budoucího uplatnění. Prostřednictvím výměny se tedy mladí lidé osobnostně rozvíjejí. V neposlední řadě má mezinárodní výměna vliv na širší veřejnost ať již bezprostředním kontaktem s cizí kulturou, nebo šířením výsledků projektu.

Požadovaná kritéria na účastnice projektu:
  • Datum projektu, kterého se BPW bude účastnit je 20-27. července 2017
  • aktivita trvá 7 dní
  • počet účastníků: 7, (min. 6 ve skupině + min. 1 vedoucí)
  • Místo konání: město Topola, Srbsko
  • věkové omezení 26 let
  • nutné umět se domluvit anglicky

Pokud chcete vědět více o projektu, mrkněte na stránky projektu. Přihlásit na červencový termín se můžete emailem Helena.Dreiseitlova@bpwcr.cz.

Těšíme se na vás 🙂

Helena Dreiseitlová

 

Share Button