Skip to main content
100 Mirrors

Nový projekt Erasmus+ 100MirrorsExtended

 

logo 100 Mirrors Erasmus

 

Staly jsme se partnery projektu 100 Mirrors Extended - 100Zrcadel pokračuje, který je financován z programu Erasmus+. Jedná se o pokračování velmi úspěšného projektu 100 Mirrors.

Projekt 100 Mirrors přinesl portréty 100 žen podnikatelek. My nyní oslovíme dalších celkem 100 žen ze Španělska, Řecka, Itálie, České republiky, Nizozemí, Slovinska a Rakouska. S těmito ženami uděláme interview, které bude popisovat jejich vlastní příběh úspěchu, a rovněž výzvy, specifické pro zemi, ve které žijí, pro obor, ve kterém pracují, nebo pro ně samotné. Následně v rámci projektu provedeme analýzy a srovnání postavení žen v rámci zúčastněných zemí a představíme 20 zajímavých žen z každé země, které propojíme do jedné komunity.

Na internetu je k dispozici dotazník, díky kterému vybereme ty ženy, které se stanou „zrcadly“ – inspirací pro začínající podnikatelky, či mladé ženy, hledající směr a inspiraci v životě.

Na našich stránkách budeme přinášet další podrobnosti a informace k tomuto projektu.

 

Číslo projektu: 2014-1-ES01-KA200-004674

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.