Skip to main content
aktualitanapsali-o-nas

Newstream.cz: Ženy musely letos pracovat o dva měsíce déle, aby vydělaly stejně jako muži za loňský rok. A rozdíl se nezměnil

Ženy v Česku musely letos pracovat přibližně o 60 dní déle – tedy zhruba do dnešního dne –, aby dosáhly na stejnou výplatu jako muži v roce 2022. Meziročně došlo k nulovému posunu. Gender Pay Gap (GPG), tedy údaj udávající, o kolik ženy v průměru vydělávají méně než muži, se v Česku drží na 16,4 procenta, přičemž průměrný rozdíl v EU činí 13 procent. To řadí českou ekonomiku na 21. místo v EU třeba za Bulharsko či Slovensko.

Stagnace poklesu rozdílu nevěstí  nic dobrého. Do roku 2021 se rozdíl v odměňování snižoval, i když pomaleji, než by bylo žádoucí zapojení žen na trhu práce,“ uvedla prezidentka sdružení Business & Professional Women CR Lenka Šťastná.

Pomohly vyšší odměny ve zdravotnictví a školství

V uplynulých dvou letech se při snižování rozdílů pozitivně projevilo několik faktorů, zejména mimořádné odměny ve zdravotnictví, které ovšem reflektovaly mimořádné zatížení spojené s pandemií COVID-19, a podpora růstu odměňování ve školství. To jsou odvětví, kde jsou významně zastoupeny ženy.

Pokud ale ženy musely i letos pracovat o dva měsíce déle, aby v příjmech dohnaly muže za předchozí rok, je to podle Šťastné více než impuls být více vidět a slyšet. „Snažíme se ženám ukázat, že bez vlastního aktivního zapojení nemohou počítat s tím, že se situace sama zlepší. Mluvení bohužel nestačí, je potřeba se spojit, vzájemně se podpořit a tlačit na realizaci systémových změn. A myslím, že nám v tom rádi pomohou i muži”, uvedla Šťastná.

Přispěje i nová směrnice EU

Pomoci také může podle Šťastné rychlá implementace směrnice EU o transparentnosti odměňování, která byla schválena v prosinci minulého roku a realizace vládního Akčního plánu rovného odměňování žen a mužů 2023–2026. Jednou z nevládních aktivit, která se tématu dlouhodobě věnuje, je Equal Pay Day. Letos se kampaň za rovné odměňování koná už počtrnácté a ve dnech 31.3. až 2.4. 2023 ji doprovodí třídenní event v Praze. Konference ponese podtitul „Být vidět a slyšet“.

Equal Pay Day je součástí celosvětové kampaně Equal Pay Day, kterou v roce 2009 zahájila mezinárodní federace žen Business & Professional Women International. Ta jedna z nejvlivnějších ženských organizací na světě, jejíž zakládající členkou byla česká senátorka Františka Plamínková (1875-1942).

V Česku organizuje Equal Pay Day veřejně prospěšná organizace Business & Professional Women CR. Akce podporuje ženy na všech profesních úrovních, pomáhá jim rozvíjet jejich potenciál, napomáhá růstu jejich ekonomické nezávislosti a posiluje jejich sebedůvěru, a to vše formou vzdělávání, mentoringu a networkingu.