Skip to main content
aktualitanapsali-o-nasWEPs

Newstream.cz: ČEZ se stal signatářem projektu WEPs, který zlepšuje postavení žen ve společnosti

Nezisková organizace Business & Professional Women CR (BPWCR) se zabývá postavením žen ve společnosti. Organizace se stala ambasadorkou projektu Women´s Empowerment Principles (WEPs) pro Českou republiku a klade si za cíl zejména vyjasňování tématu rovnosti. Čerstvým signatářem programu WEPs je od letošního podzimu energetická společnost ČEZ.

„Téma samo o sobě je velmi komplexní, protože se týká nás všech a zasahuje do celého našeho života i procesů rozhodování. Také kvůli tomu je vnímáno kontroverzně, protože nelze jednoduchou zkratkou v jedné větě dokonale vysvětlit. V takové chvíli pomáhá vědomí, že v tom nejsme osamocené a existuje mezinárodní shoda a cesty, díky nimž je možné posunout se dál,“ píše organizace BPWCR.

V USA je téměř 30 procent žen ve vedení firem

Tato shoda je vidět na iniciativě UN Global Compact, která je pod záštitou Organizace spojených národů. Jejím cílem je rozvíjet a podporovat adekvátní praktiky v podnikatelské sféře a sdílení nových zkušeností v oblasti lidských práv pro zaměstnavatele. Tuto iniciativu připravil projekt Women´s Empowerment Principles (WEPs).

Ambasadorkou WEPs pro Českou republiku se stala Business & Professional Women CR. Klade si za cíl zapojit co nejvíce firem z České republiky a vytvořit silnou a soudržnou platformu pro sdílení, inspiraci, komunikaci a zejména vyjasňování si tématu rovnosti. Jednou z mylných představ je mimo jiné to, že ženám nejsou vlastní kariérní ambice, že se prosazovat mohou, ale nechtějí. Výzkumy z celého světa mluví o opaku.

„Podle nejnovější zprávy Women in the Worklplace společnosti McKinsey se počet žen ve vrcholovém vedení firem v USA a Kanadě od roku 2015 zvýšil ze 17 pouze na 28 procent,“ upozornila Lenka Šťastná, prezidentka BPWCR. „V každé fázi kariéry jsou ženy stejně oddané své kariéře a mají stejný zájem o povýšení jako muži.

Ženy a muži mají také srovnatelný zájem o vedoucí role. A mladé ženy jsou obzvláště ambiciózní. Devět z deseti žen mladších 30 let chce postoupit na vyšší úroveň a tři ze čtyř aspirují na vedoucí pozici,” dodává Šťastná.

Do programu WEPs se zapojil i ČEZ

Pokrok lze ale vidět i v Česku. Čerstvým signatářem programu WEPs je od letošního podzimu energetická společnost ČEZ. Ve svých aktivitách na podporu rovných příležitostí se ČEZ zaměřuje zejména na rodičovství, které podle řady průzkumů představuje pro ženy v kariéře zlomové období. K řadě současných aktivit připravuje jako novinku na letošek adaptační program pro návrat z rodičovské zpět do práce a vznik zaměstnanecké skupiny.

„Jako zásadní vnímám, že problematiku rovných příležitostí musí vzít za své všichni ve firmě,“ zdůraznila nutnost silného celofiremního přístupu na setkání signatářů personální manažerka Petra Junger, která se tématům udržitelnosti; diverzity, inkluze a rovné příležitosti v ČEZ věnuje téměř pět let. Skupina ČEZ má jen v České republice přibližně 23 tisíc zaměstnanců; žen je mezi nimi 21 procent. Připojení ke globální iniciativě WEPs je dalším krokem ČEZ k dosažení dlouhodobého cíle navýšit podíl žen v managementu společnosti na 30 procent.

WEPs je založený na sedmi principech, které mají v konečném důsledku potenciál pozitivně ovlivňovat vedení organizací, vnitřní kulturu a podmínky pro zaměstnankyně i zaměstnance odpovídající trendům 21. století, posílit odpovědnost za vnější komunikaci a rozhodování s kým a jak spolupracuji, vstupovat do veřejných debat a nebýt v roli obětí, ale hybatelů změn.