Skip to main content
aktualita

Navázání úzkého mezinárodního partnerství díky spolupráci na výzvě na podporu ukrajinských žen

By 7. 6. 20239 června, 2023No Comments

Mezinárodní tým z regionu střední Evropy navázal díky svým zkušenostem z úzké spolupráce na konferenci EPD a sepsal dokument vyzývající k podpoře ukrajinských žen pod názvem " Výzva nevládních organizací z CE regionu ke spolupráci na posílení postavení žen při řešení dopadů války na Ukrajině." Tento dokument nabízí návrhy, jak by mělo být s prchajícími ženami ze strany přijímající země zacházeno, aby mohly v novém domově plně rozvinout svůj potenciál.

Po více než roce války na území Ukrajiny je zřejmé, že konflikt bude mít mnohem hlubší důsledky, než jsme si dokázali představit. Rodiny jsou rozděleny, životy rozvráceny, země je zdevastovaná. Cílem této výzvy je v maximální možné míře eliminovat dopady situace na ženy, snížit jejich zranitelnost, posílit jejich ekonomické zabezpečení, zvýšit povědomí o rizicích vícenásobné diskriminace, vyvolat diskusi o jejich postavení a přispět k jejich vlastnímu posílení.

Jedná se o náš první, avšak skutečně významný projekt, na kterém jsme jako tým spolupracovali. Naše týmová spolupráce nás stmelila, umožnila mezi námi vytvořit hluboké vztahy a ukázala, že jsme schopné spolupracovat i na dalších projektech.

Spokojená a emancipovaná žena, která nemá strach o svou existenci ani ekonomickou nedostatečnost, je pevným stavebním kamenem každé společnosti bez ohledu na její původ. Společnost, která dokáže ženu povýšit na rovnoprávnou pozici a umožní jí uspokojit její základní potřeby, získá na oplátku silného spojence na trhu práce, v politických organizacích, ve společenském dění, ale také ji postaví do role rovnocenného partnera v domácnosti, čímž předchází komplikovaným rodinným situacím, z nichž vzniká traumatizovaná budoucí generace, jejíž léčba v dospělosti opět zatěžuje celou společnost. Za tímto si stojíme a vyzýváme všechny státní instituce přijímající uprchlíky, aby na to pamatovaly při stanovování standardních zásad zacházení s lidmi, kteří utíkají z domovů a zoufale hledají nové místo k životu.