Skip to main content
aktualitaEqual Pay Day

Ministerstvo práce a sociálních věcí přebírá záštitu nad 7. ročníkem akce Equal Pay Day – Ženy sobě

By 26. 2. 2016No Comments

Je pro nás nesmírnou ctí, že Ministerstvo práce a sociálních věcí přebralo záštitu nad 7. ročníkem pracovně zážitkové konference Ženy sobě.

„Velmi si vážíme Vaší iniciativy, kterou vyvíjíte v oblasti rovného odměňování žen a mužů a v oblasti poskytování podpory ženám, které chtějí aktivně rozvíjet svou profesní dráhu,“ ministryně práce a sociálních věcí, paní Mgr. Michaela Marksová.

Image