Skip to main content
aktualitaHR days 2022

Klára Lichá: Ztráty a nálezy – Jak se vyrovnávat se změnami v profesním i osobním životě

Mentorka: Klára Lichá

Téma: Ztráty a nálezy – Jak se vyrovnávat se změnami v profesním i osobním životě

Mentoring: 13.10.2022 12:00 - 13:00

Klára na počátku kariéry pracovala v oblasti komunikace, médií, marketingu a reklamy v nadnárodních společnostech. Od roku 2000 se věnuje oblasti lidských zdrojů, nejprve jako personalistka středně velké společnosti a poté jako Senior Consultant v mezinárodní společnosti Adecco/Lee Hecht Harrison se specializací na řízení změny, outplacement a kariérové poradenství. Zde dostala příležitost učit se od nejlepších na světě v oboru outplacementu a pracovat na velkých restrukturalizačních projektech v ČR a na Slovensku napříč různými oblastmi průmyslu od farmacie, obchodních řetězců, výrobních firem po banky, pojišťovny, IT společnosti. V květnu 2011 založila poradenskou společnost CHANGERINE s.r.o., která je primárně zaměřena na pomoc firmám i jednotlivcům se zvládáním dopadů organizačních změn. Ve volném čase Kláru najdete na tenisových kurtech, v některém divadle (nejčastěji v Dejvickém), na koncertě vážné hudby nebo na venkově v malebném Novém Městě nad Metují.  

"Ztráty a nálezy – Jak se vyrovnávat se změnami v profesním i osobním životě"

  Zadáme-li do vyhledavače na internetu téma „Ztráty a nálezy“, dostaneme přibližně 2 770 000 výsledků. Kolik a jaké ztráty a nálezy zažíváme v životě? V době neustálých změn a nejistot hledáme záchytné pevné body. Kde hledat stabilitu ve změnách? Jak získat nadhled nad tím, co se ve změně děje a jak to zvládnout? Toto všechno jsou nelehké otázky, ale pokud se podíváme na cyklus změny a porozumíme její podstatě, zapojíme empatii a rozum, dá se to zvládnout. Změny lidi spíše obtěžují, ačkoli někde uvnitř sebe každý cítíme, že jsou nevyhnutelné. Někdy se jich obáváme, pohlížíme na ně jako na krizi. Reptáme a ptáme se sami sebe: „Proč nemohou věci zůstat tak, jak byly?“ Někdy je naopak vítáme, radostně přijímáme, vidíme v nich příležitost. Všichni z nás víme o změně mnoho. Vypořádáváme se se změnou v průběhu celého života a každý z nás si vyvinul svůj vlastní způsob, jak se s ní vyrovnat. Ale proč je to většinou taková dřina? Doba covidová a postcovidová nás v tomto směru prověřuje důkladně. A tak Vás zvu na povídání o ztrátách a nálezech v profesním i osobním životě, jak se s nimi poprat, kde hledat sílu a proč to nevzdat, i jak se z nich radovat. Těším se na Vás.

Více o mentoringové zóně na HR Days