Stránky Evropské komise při Evropské unii přinášejí informace o tom, jak probíhají v jednotlivých členských zemí EU akce Equal Pay Day (EPD) - Den rovnosti platů. Tato akce má za cíl upozornit na rozdíly platů mužů a žen, které se liší ve všech zemích EU. V mnoha zemích se na organizaci akcí podílí, nebo je přímo organizuje, místní organizace BPW. Je tomu tak například v Estonsku nebo Švédsku - a samozřejmě také v České republice!

V České republice proběhl v dubnu 2014 již pátý ročník. Neškodí si připomenout, jak vypadaly předcházející ročníky jak v ČR, tak v dalších zemích.

První zemí, která v rámci EU začala organizovat EPD, byla Belgie. Bylo to v r. 2005, a od té doby probíhá každoročně. Kampaň upozorňuje na nerovnost v platech, někdy i prostřednictvím kontroverzních prostředků (vč. např. videoklipů, které se dají nalézt na webu EPD BE). Organizátorem je Fédération Générale du Travail de Belgique.

V Rakousku mají EPD dokonce dva - tradiční na jaře, a na podzim je to den, kdy muži vydělají tolik, kolik ženy za celý rok za práci na plný úvazek. I zde akci organizuje BPW a součástí akce jsou i další aktivity, které upozorňují na tuto problematiku.

V Estonsku se v r. 2013 zaměřili, mimo tradiční akce, na podporu a rozvoj informovanosti zejména mezi mladými lidmi, a dále se chtějí věnovat sběru názorů a zkušeností lidí se zaměřením na transparentní a rovný přístup v platech.

První ročníky EPD proběhly v r. 2013 např. v Portugalsku a Lotyšsku.

Další informace přineseme příští týden.

Equal Pay Day Czech

 

Zdroj: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/national-action/raise-awareness/index_en.htm

Log in with your credentials

nebo    

Forgot your details?

Požádat o členství v BPW

Přejít k navigační liště