Skip to main content
aktualita

Jak si vedly americké ženy v investování

Pojďte si s námi přečíst další blog od Mariky Čupy na téma americké Ženy a investování.

Jak si vedly americké ženy v investování v roce 2021?

V červenci 2021 provedla společnost Fidelity Investments, jedna z největších amerických společností, která se specializuje na finanční poradenství a plánování, průzkum s názvem „2021 Women and Investing Study“. Cílem průzkumu bylo shromáždit informace, jaké mají ženy postoje a přístup k řízení financí a zejména k investování.

Ačkoli se průzkum a tím pádem i výsledky týkají pouze amerického trhu, přišly mi velmi zajímavé, a tak jsem se rozhodla věnovat tomuto tématu nový blog. Pokud vás tedy zajímá, jak si v roce 2021 vedly americké ženy v investování, čtěte dál.

Kdo se účastnil průzkumu?

Výsledky průzkumu byly učiněny na základě celonárodního průzkumu, který probíhal v USA a zúčastnilo se ho 2 400 dospělých Američanů, z nichž bylo 1 200 žen a 1 200 mužů.

Všem respondentům bylo nad 21 let, jednalo se o osoby s ročním příjmem minimálně 50 000 USD a osoby, které si aktivně si přispívají do amerického penzijního plánu známého jako je 401(k) nebo 403b.

Vysvětlení na začátek - co je penzijní plán 401(k) a 403b

V USA jsou penzijní plány 401(k) a 403b celkem rozšířené a protože průzkum na oba plány v některých bodech odkazuje, pro lepší pochopení uvádím základní vysvětlení, o co vlastně jde.

Oba plány, tj. plán 401(k) i plán 403(b) jsou pojmenované podle oddílů 401(k) a 403(b) amerického daňového zákona a jedná se o daňově zvýhodněný investiční nástroj, který nabízejí zaměstnavatelé svým zaměstnancům a kterým si zaměstnanci spoří na důchod.

Příspěvky jsou zaměstnancům automaticky strhávány ze mzdy a zaměstnavatel je odvádí do příslušného fondu, který si zaměstnanec zvolil. Pro zajímavost, aktuální průměrný roční příspěvek do plánu 401(k) činil 20 500 USD a pro osoby, které jsou starší 50 let, činil dokonce 27 000 USD.

Hlavním rozdílem mezi penzijním plánem 401(k) a 403(b) je typ zaměstnavatele, který penzijní plán nabízí: 401(k)s nabízejí společnosti ze soukromého sektoru, zatímco 403(b)s nabízejí neziskové organizace, církve a státní úřady včetně veřejných škol a univerzit. Toť na úvod na vysvětlenou a pojďme na zajímavé výsledky průzkumu.

Kolik žen aktivně investuje

Průzkum měl za cíl mimo jiné zjistit, kolik žen aktivně investuje i do dalších instrumentů mimo penzijní plán 401(k) nebo 403(b).

Dle průzkumu takto investuje celých 67 % žen, což je skvělý výsledek, protože v roce 2018 takto investovalo pouze 44 % žen.

Zajímavé je podívat se, jaké je generační rozložení žen, které takto investují:

 • Z generace Mileniálů (věková skupina 25 - 40 let) aktivně investuje 71 % žen
 • Z generace X (věková skupina 41 - 56 let) aktivně investuje 67 % žen
 • Z generace Boomer (věková skupina 57 – 75 let) aktivně investuje 62 % žen

Měla pandemie covidu vliv na investování žen?

Z výsledků průzkumu vyplývá, že jednoznačně ano. 50 % žen uvedlo, že jejich zájem o investování se od začátku pandemie zvýšil a 42 % žen uvedlo, že od začátku pandemie mají dokonce více peněz na investování než před pandemií.

Do kterých instrumentů ženy rády investují?

Podle průzkumu ženy mají rády následující investiční instrumenty:

 • 67 % žen rádo investuje do individuálních akcií nebo dluhopisů
 • 63 % žen rádo investuje do podílových fondů nebo ETF (pozn. ETF neboli Exchange Traded Funds jsou fondy, které se obchodují na burze podobně jako akcie)
 • 24 % má rádo takové investice, které nějakým způsobem splňují ESG kritéria (neboli Enviromental, Social and Governance kritéria), tedy jsou prospěšné pro životní prostředí, mají sociální aspekty či zohledňují společnosti, které mají etické a transparentní firemní struktury a procesy)
 • 23 % žen rádo investuje do kryptoměn.

A jaké mají ženy výsledky?

Fidelity Investments také zajímalo, jaké mají ženy při investování výsledky. Provedli proto analýzu výsledků více než 5 milionů svých klientů a analýza ukázala, že ženy mají při investování v průměru o 0,4 % lepší výsledky než muži.

Ženy připravené k akci

Cílem průzkumu bylo dále zjistit, jaké mají ženy plány, co se týče investování a financí obecně. Devět z deseti žen plánuje v následujících 12 měsících podniknout aktivní kroky, aby lépe nechaly své peníze pracovat.

Jaké si v této oblasti dávají ženy cíle?

 • Vzdělávání – 62 % žen plánuje zvýšit si své znalosti o investování a finančním plánování, dokonce 70 % žen uvedlo, že by rády měly více znalostí o tom, jak vybírat individuální akcie do svého portfolia
 • Plán – 52 % žen plánuje vytvořit si konkrétní plán, kde budou mít definovány své krátkodobé i dlouhodobé finanční a investiční cíle
 • Využití pomoci profesionálů – 44 % žen plánuje obrátit se na profesionály, kteří jim pomohou plán realizovat
 • Investovat více peněz – 42 % žen plánuje investovat větší díl ze svých úspor a příjmů, než doposud

A jak ženy vnímají samy sebe při investování? Nic překvapivého, malé sebevědomí

Ačkoli z průzkumu je zřejmé, že téma investování je pro ženy aktuální, stále více žen se aktivně zajímá o investice a v porovnání s muži se ženy nemají vůbec za co stydět, pouze jedna třetina žen by sama sebe označila jako investorku.

Potvrdilo se tak, že ačkoli si ženy v investování nevedou vůbec zle, mají v této oblasti stále nízké sebevědomí, což potvrzují i další čísla:

 • 33 % žen věří, že jsou schopné dělat dobrá investiční rozhodnutí
 • Pouze 14 % žen prohlásilo, že mají o investování dostatek znalostí.

Skvělý domácí „Chief Executive Officer“

Ačkoli ženám při investování chybí sebedůvěra, rozhodně jim nechybí při řízení rodinných rozpočtů. V této oblasti si ženy vedou skvěle a žádné velké pochybnosti o sobě nemají:

 • 75 % žen uvedlo, že cítí plnou sebedůvěru při hlídání výdajů v rodinném rozpočtu
 • 68 % žen uvedlo, že cítí plnou sebedůvěru obecně při řízení rodinného rozpočtu
 • 54 % žen uvedlo, že cítí plnou sebedůvěru při rozhodování o větších či mimořádných výdajů v domácnosti.

Finanční situace nedá některým ženám spát

Velmi zajímavé zjištění je, že 34 % žen uvedlo, že starosti ohledně finanční situace jim často nedovolí večer usnout nebo je v noci budí.

I toto číslo se zajímavě liší podle generací:

 • generace Mileniálů (věková skupina 25 - 40 let) uvedla, že:
  • 77 % žen finanční situace nedá v noci spát nebo se kvůli ní v noci budí
  • 44 % žen toto zažívá nejméně jednou měsíčně
 • generace X (věková skupina 41 - 56 let) uvedla, že:
  • 73 % žen finanční situace nedá v noci spát nebo se kvůli ní v noci budí
  • 37 % žen toto zažívá nejméně jednou měsíčně
 • generace Boomer (věková skupina 57 – 75 let) uvedla, že:
  • 59 % žen finanční situace nedá v noci spát nebo se kvůli ní v noci budí
  • 22 % žen toto zažívá nejméně jednou měsíčně

Mě osobně uvedená čísla překvapila, neboť bych čekala, že finanční situace nedá spát spíše starším ženám, které již jsou nebo se blíží důchodovému věku, protože bych tipla, že ženy v této věkové skupině by mohly vnímat, že mají méně času na to, se zabezpečit na stáří, než ženy v mladším věku. Ale je možné, že ženy, které byly součástí průzkumu, jsou již finančně natolik zabezpečené, že obavy o svoji finanční situaci v důchodu už tolik nemají.

A kvůli čemu mají ženy spánkové problémy?

 • 52 % žen uvedlo, že je v noci trápí jejich dlouhodobá finanční situace
 • 37 % žen uvedlo, že je v noci trápí, jestli zvládnou uřídit dluhy či úvěry
 • 32 % žen uvedlo, že důvodem je to, že nevydělávají dostatek peněz.

Jaké mají ženy finanční rezervy?

V průzkumu se také ptali žen, jak velké mají finanční rezervy na nenadálé události (tzv. emergency funds). Muselo jít o rychle dostupné finanční prostředky na pokrytí životních nákladů typu běžné rodinné výdaje, hypotéky, výdaje na energie apod.

 • 47 % žen uvedlo, že jejich rezerva je 20 000 USD nebo více
 • 31 % žen uvedlo, že jejich rezerva je 50 000 USD nebo více
 • 18 % žen uvedlo, že jejich rezerva je dokonce více než 100 000 USD

Tato čísla mě rovněž překvapila, zdá se, že ženy, které byly součástí výzkumu, nejsou vůbec zle finančně zabezpečené a mají finanční zdroje, které jim v případě krize pomohou překonat 3 - 6 měsíců.

Závěrem

Výsledky průzkumu společnosti Fidelity Investments pro mě byly velmi zajímavé v tom, že americké ženy si nevedou v investování vůbec zle. Překvapilo mě, kolik jich má o investování zájem a hlavně, jak velké finanční rezervy mají.

Tipla bych si, že české a slovenské ženy mají v této oblasti ještě hodně co dohánět, a tak doufám, že výsledky studie pro vás třeba budou inspirací a dodají vám odvahu, že je normální, aby se ženy aktivně staraly o peníze a o svůj finanční komfort.

Marika Čupa

Zdroje:

2021 Women and Investing Study společnosti Fidelity Investments, www.fidelity.com